Subdiviziunile Agenției

Denumirea subdiviziuniiNumele/prenumele șefului subdiviziuniiNumărul de telefone-mail
Direcția monitorizare și evaluare a Fondului arhivistciOlga Terzi(022) 72-12-44olga.terzi@arhiva.gov.md
Direcția digitalizare și e-Arhiva   
Direcția generală a Fondului arhivistic guvernamentalMaria Zinovii(022) 73-54-96maria.zinovii@arhiva.gov.md
Direcția relații cu publiculNatalai Moroi
Direcția completare a Fondului arhivistic guvernametalAurica Fărîmă(022) 72-13-03aurica.farima@arhiva.gov.md
Direcția conservare a documentelorTatiana Chirtoacă
Direcția documente cinematografice și audiovizualeParascovia Polișciuc(022) 28-60-20parascovia.polisciuc@arhiva.gov.md
Direcția activități științifice Aurelia Felea(022) 28-64-20
Direcția restaurare  a documentelor Galina Boreț
Direcția Fondului arhivistic social-politicRoman Dlujanschi(022) 23-74-10roman.dlujanschi@arhiva.gov.md
Direcția management instituționalVladimir Simion(022) 28-72-80vladimir.simion@arhiva.gov.md
Secţia financiară şi evidenţă contabilăVeaceslav Gologurschi(022) 72-13-25cont@arhiva.gov.md
Serviciul resurse umaneDiana Ene(022) 73-58-26resurse.umane@arhiva.gov.md
Serviciul logistic Nicolae Vișnevschi(022) 28-89-88
Serviciul relații internaționaleAnastasia Gherman(022) 72-97-93anastasia.gherman@arhiva.gov.md