Subdiviziunile Agenției

Denumirea subdiviziunii Numele/prenumele șefului subdiviziunii Numărul de telefon e-mail
Direcția dezvoltare și evidență a fondului arhivistic Irina Spiridonov (022) 72-70-66 irina.spiridonov@arhiva.gov.md
Direcția monitorizare şi control al arhivelor departamentale Svetlana Basamalercă (022) 72-12-44 svetlana.basamalerca@arhiva.gov.md
Direcția generală Arhiva Națională Tudor Ciobanu (022) 72-10-57 tudor.ciobanu@arhiva.gov.md
Direcția relații cu publicul și prestări servicii Maria Zinovii
Direcția completare a arhivelor departamentale Aurica Fărîmâ (022) 72-13-03 aurica.farima@arhiva.gov.md
Direcția conservare a documentelor fondului arhivistic Eugenia Sclifos
Direcția documente cinematografice și audiovizuale Parascovia Polișciuc (022) 28-60-20 parascovia.polișciuc@arhiva.gov.md
Direcția activități științifice și de cercetare Alexandru Argint (022) 28-64-20
Direcția restaurare și digitalizare a documentelor fondului arhivistic Galina Boreț
Direcția Arhiva organizațiilor social-politice Roman Dlujanschi (022) 23-74-10 roman.dlujanschi@arhiva.gov.md
Direcția management instituțional Vladimir Simion (022) 28-72-80 vladimir.simion@arhiva.gov.md
Secţia financiară şi evidenţă contabilă Veaceslav Gologurschi (022) 72-13-25 cont@arhiva.gov.md
Serviciul juridic și resurse umane Diana Ene (022) 73-58-26 resurse.umane@arhiva.gov.md
Serviciul logistic și administrare Serghei Moroseac (022) 28-16-40
Serviciul comunicare și relații internaționale Anastasia Gherman (022) 72-97-93 secretariat@arhiva.gov.md