Subdiviziunile structurale

 

Direcţia generală a Fondului arhivistic guvernamental

Direcția restaurare a documentelor

Direcția documente cinematografice și audiovizuale

Direcția digitalizare și e-Arhiva

Direcţia monitorizare și evaluare a Fondului arhivistic

Direcția Fondului arhivistic social-politic

  • Secția completare a Fondului arhivistic social-politic
  • Secția evidență și păstrare a documentelor

Direcția management instituțional

  • Secţia financiară şi evidenţă contabilă
  • Serviciul logistic
  • Serviciul resurse umane

Serviciul audit intern

Serviciul protecția secretului de stat

Serviciul relații internaționale