Deplasări de serviciu în străinătate

În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență sunt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora.

(Decizia Prim-ministrului Republicii Moldova nr.94 din 02.10.2019)

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Serviciului de Stat de Arhivă a Republicii Moldova în perioada anului 2017

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Agenției Naționale a Arhivelor (succesor al SSA) în perioada anului 2018

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Agenției Naționale a Arhivelor în perioada ianuarie-decembrie 2019