Vizita directorului Agenției Naționale a Arhivelor în România

145
avizeavize

În perioada 1-5 august 2022, directorul Agenției Naționale a Arhivelor, Igor Cașu, a efectuat o vizită de lucru în România. Pe parcursul deplasării a avut loc o întrevedere cu directorul adjunct al Arhivelor Naționale ale României, Alina Pavelescu, precum și cu șefii a patru arhive județene. La Iași, directorul A.N.A. a avut o discuție cu domnul Florin Cîntic, șeful Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale; la Craiova, cu doamna Mihaela Dudu, șefă a Serviciului Județean Dolj al Arhivelor Naționale; la Brașov, cu domnul Bogdan Popovici, șeful Serviciul Județean Brașov al Arhivelor Naționale; și, la Piatra Neamț, cu domnul Daniel Pavăl, șeful Serviciului Județean Neamț al Arhivelor Naționale.

Discuțiile cu colegii din cadrul Arhivelor Naționale ale României s-au axat pe  subiecte ce țin de domeniul arhivistic, printre care accesul la documentele de arhivă și valorificarea acestora, administrarea arhivelor moderne, rolul arhivistului în societate, legislația arhivistică și importanța parcursului european în procesul de modernizare a sistemului arhivistic.

Totodată, au fost stabilite mai multe obiective comune de colaborare, cum ar fi schimbul de experiență dintre angajați și crearea unei baze de date cu fonduri din România despre Basarabia și Principatul medieval al Moldovei. În cadrul vizitei au fost identificate câteva fonduri în acest sens, cum ar fi un set impresionant de documente puțin cunoscute de la Ștefan cel Mare ce se păstrează în arhiva județeană Brașov și, în mod special, fonduri întregi sau seturi de dosare despre refugiații basarabeni în dreapta Prutului ca urmare a ocupației sovietice a provinciei în 1940 și reocuparea acesteia în 1944, păstrate în arhivele din județele Iași, Dolj, Brașov și Neamț. Un alt lot important de documente care vizează Basarabia interbelică și urmează a fi valorificate se află la București, la arhivele județului Ilfov. Pe de altă parte, arhivele din România au exprimat interesul față de documente păstrate în arhivele din R. Moldova, care vizează România de dinaintea și din timpul Primului Război Mondial (activitatea Siguranței), precum și Basarabia din anii interbelici și din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Vizite similare vor continua în anii următori în județele României în care se păstrează documente valoroase despre Basarabia. Unii colegi din România și-au exprimat deja interesul de a efectua o vizită de răspuns la Chișinău pentru a face cunoștință cu arhivele locale, precum și în vederea discutării în detaliu al unor proiecte de interes comun  în domeniul arhivistic și istoric.

Amintim că în perioada 14-15 iulie a.c., conducerea A.N.A. a efectuat o vizită similară de lucru la Kiev, Ucraina.