În atenția Biroului Național de Statistică și a Serviciilor de arhivă municipale/raionale/UTA Găgăuzia

60
avizeavize

Agenția Națională a Arhivelor atenționează asupra necesității ordonării obligatorii a documentelor Direcțiilor (Secțiilor, Serviciilor) pentru Statistică municipale și raionale create până în anul 2018, în legătură cu reorganizarea subdiviziunilor teritoriale de statistică ale BNS în Centre regionale pentru statistică, cu statut de Direcții generale pentru statistică, fără personalitate juridică (HG 935/2018).

În acest context, reiterăm obligativitatea întocmirii inventarelor dosarelor cu termen permanent de păstrare, inventarelor dosarelor personalului scriptic și a proceselor-verbale de selecționare a documentelor cu termenul expirat până la 1 aprilie 2020. Documentele ordonate se vor transmite arhivelor de stat, în conformitate cu inventarele aprobate.

Fondurile documentelor Direcțiilor (Secțiilor, Serviciilor) pentru Statistică municipale, raionale urmează să fie închise, cu anul 2018.

Direcția monitorizare și control al arhivelor departamentale            Tel.(022721244)