Ședința Colegiului Agenției Naționale a Arhivelor din 27.02.2019

95
avizeavize

La data de 27.02.2019 a avut loc ședința Colegiului Agenției Naționale a Arhivelor, în care s-a examinat Informația privind realizarea planului de dezvoltare a arhivisticii în Republica Moldova pentru anul 2018. La lucrările Colegiului au participat dl Anatolie Munteanu, secretar general de stat al Ministerului Justiției și dl Eduard Serbenco, secretar de stat.

În cadrul ședinței raportorii au subliniat că pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate acțiuni în conformitate cu planul de dezvoltare a arhivisticii din Republica Moldova, orientându-se spre realizarea obiectivelor, inclusiv:

  • asigurarea managementului organizațional;
  • asigurarea integrității fizice a documentelor Fondului Arhivistic;
  • completarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;
  • valorificarea documentelor de arhivă.

În scopul îmbunătățirii activității arhivelor centrale, serviciilor municipale, raionale de arhivă/UTA Găgăuzia din Republica Moldova este necesară elaborarea unei strategii de dezvoltare a sistemului arhivistic și necesitatea implementării ei în practică prin realizarea politicilor de stat în domeniul arhivistic.

Sedinta