Conferința internațională Centenarul Marii Uniri

85
avizeavize

Anul 1918: făurirea unității naționale și politice a poporului român.

La data de 23 noiembrie 2018, Agenţia Naţională a Arhivelor Republicii Moldova, în parteneriat cu Arhivele Naţionale ale României a organizat la Chișinău Conferința internațională dedicată Centenarului Marii Uniri „Anul 1918: făurirea unității naționale și politice a poporului român”.

În cadrul întrunirii, specialişti de pe ambele maluri ale Prutului au prezentat 19 comunicări cu referire la Marea Unire din punct de vedere al documentelor de arhivă.

Principalele teme puse în discuție au fost:

– Preludiile Actului de reîntregire a Basarabiei cu România la 1918;

– Eforturile lui Alexandru Vaida Voevod pentru recunoașterea internațională a unirii Basarabiei cu România;

– Parlamentarismul basarabean prin prisma dreptului la autodeterminare a românilor din dreapta Prutului;

– Contribuția acad. Ștefan Ciobanu la realizarea Actului reîntregirii Basarabiei cu România;

– Sărbătorirea la Iași, 30 martie 1918, a Unirii Basarabiei;

– Unirea Basarabiei cu România în paginile ziarului „La Roumanie”;

– Arhivele Statului din Basarabia în primii ani după unire;

Leon Boga – ctitor al arhivisticii moderne basarabene;

– Lichidarea „analfabetismului” în rândul românilor basarabeni în timpul primei și celei de a doua ocupații sovietice a Moldovei de la Est de Prut;

Prezență milenară românească în stânga Prutului, ș.a.

 Lucrările conferinței au fost conduse de către dl Ion Varta, directorul Agenției Naționale a Arhivelor și dl Cristian Anița, directorul Arhivelor Naționale ale României.

Cu această ocazie, conducătorii ambelor delegații și-au reiterat dorința de a consolida relațiile de colaborare dintre cele două instituții, cu rol atât de marcant în conservarea, valorificarea şi perpetuarea tezaurului arhivistic.

Reamintim că Acordul de cooperare în domeniul arhivistic între Agenția Națională a Arhivelor (succesoarea Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova) şi Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, semnat la Iaşi la 24 ianuarie 2014 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 397 din 02.06.2014.