Agenția Națională a Arhivelor continuă facilitarea accesului cetățenilor la documentele de arhivă

147
avizeavize

Stimați beneficiari ai serviciilor prestate de Agenția Națională a Arhivelor, vă informăm că acum aveți acces în format on-line la următoarele Inventare ale Fondurilor păstrate în depozitele de arhivă, Direcția generală Arhiva Națională:

Fondul nr. 205 – Dicasteria Duhovnicească din Chișinău;

Fondul nr. 208 – Consistoriul Duhovnicesc din Chișinău;

Fondul nr. 211 – Registrele metricale ale parohiilor Guberniei Basarabia;

Fondul nr. 212 – Adunarea de zemstvă a județului Chișinău;

Fondul nr. 214 – Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia (F.U.);

Fondul nr. 215 – Secția de pază a Basarabiei;

Fondul nr. 218 – Seminarul teologic din Chișinău.

Limita cronologică: 1810 – 1942.

Lista on-line a inventarelor fondurilor va fi completată periodic și poate fi accesată la următoarea adresă:

Atenție: inventarele din perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.