Lista generală a Fondurilor și Colecțiilor Agenției Naționale a Arhivelor, FAG

Lista Fondurilor și Colecțiilor a Agenției Naționale a Arhivelor (Fondul Arhivistic Guvernamental), partea I, limita cronologică: anii 1420-1944


Lista Fondurilor și Colecțiilor Agenției Naționale a Arhivelor, FAG pt. I


Nr. FondDenumirea Fondului/ColecțieiAnii extremiInventare disponibile ONLINE
1Senatorii preşedinţi în Divanurile Principatelor Moldovei şi Valahiei1808-1830Inventare ONLINE
2Cancelaria guvernatorului Basarabiei1810-1917Inventare ONLINE
3Consiliul regional al Basarabiei1811-1872Inventare ONLINE
4Comitetul provizoriu al regiunii Basarabia1812-1832Inventare ONLINE
5Guvernul regiunii Basarabia1813-1854Inventare ONLINE
6Administraţia Guberniei Basarabiei1828-1918Inventare ONLINE
7Biserica evanghelico-luterană din Chişinău1831-1937Inventare ONLINE
8Oficiul afacerilor ţărăneşti al Guberniei Basarabia1868-1892Inventare ONLINE
9Oficiul afacerilor orăşeneşti şi zemstvă al Guberniei Basarabia1891-1917Inventare ONLINE
11Colecţia de hărţi şi planuri ale Basarabiei1818-2000Inventare ONLINE
12Judecătoria de zemstvă a jud. Chişinău 1819-1869Inventare ONLINE
13Judecătoria jud. Soroca1859-1860Inventare ONLINE
14Sucursala băncii funciare ţărăneşti din Basarabia1903-1917Inventare ONLINE
16Congresele judeţene ale şefilor de zemstvă şi şefii de zemstvă1890-1917Inventare ONLINE
17Cancelaria namestnicului (rezidentului) plenipotenţiar al regiunii Basarabia 1810-1823Inventare ONLINE
19Сomisia cadastrală (de hotărnicie) al districtului Soroca – Bălţi1830-1891Inventar ONLINE
20Batalionul al 3-lea de genişti al brigăzii a 3-a de genişti1830-1842Inventare ONLINE
21Direcția șefului militar județean Bender1914-1916Inventare ONLINE
22Secţia regională din Basarabia a Departamentului Ministerului Justiţiei1813-1973Inventare ONLINE
24Oficiul special regional al prestaţiilor de zemstvă din Basarabia1849-1873Inventare ONLINE
36Notarul superior al judecătoriei districtului Chişinău al Guberniei Basarabia1870-1917Inventare ONLINE
37Judecătoria civilă regională din Basarabia1812-1879Inventare ONLINE
38Judecătoria penală regională din Basarabia1815-1868Inventare ONLINE
39Judecătoria districtului Chişinău1870-1918Inventare ONLINE
40Judecătoria districtului Chişinău-Orhei1811-1871Inventare ONLINE
41Judecătoria districtului Soroca – Iaşi1831-1869Inventare ONLINE
42Judecătoria districtului Soroca – Iaşi1824-1891Inventare ONLINE
43Judecătoria judeţului Orhei1813-1852Inventare ONLINE
44Judecătoria judeţului Cahul1813-1857Inventare ONLINE
45Judecătoria judeţului Iaşi1820-1836Inventare ONLINE
46Judecătoria judeţului Chişinău461832Inventare ONLINE
48Staţia Chişinău a căii ferate Sud-Vest1907-1917Inventare ONLINE
49Direcţia de concurs a debitorilor insolvabili1875-1916Inventare ONLINE
50Congresele judeţene ale judecătorilor de pace, judecăților de pace și intermediarii de pace din Basarabia1864-1918Inventare ONLINE
53Ratuşa (administrația) oraşului Soroca1847-1865Inventare ONLINE
54Magistratura oraşului Chişinău1819-1868Inventare ONLINE
55Magistratura oraşului Bender1828-1866Inventare ONLINE
56Magistratura oraşului Bălţi1828-1868Inventare ONLINE
59Judecătoria conciliantă regională Basarabia1828-1864Inventare ONLINE
60Judecătoria de comerţ regională Basarabia1869-1896Inventare ONLINE
61Procurorul regiunii Basarabia1818-1869Inventare ONLINE
62Procurorul judeţului Orhei1821Inventare ONLINE
63Procurorul judeţului Iaşi1849Inventare ONLINE
65Comisia (Uprava) de zemstvă a Guberniei Basarabia 1869-1918Inventare ONLINE
66Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Bender 1891-1928Inventare ONLINE
67Comisia (Uprava) de zemstvă a jud. Bălţi1869-1918Inventare ONLINE
68Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Soroca 1869-1931Inventare ONLINE
69Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Orhei 1870-1925Inventare ONLINE
70Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Chișinău 1869-1925Inventare ONLINE
72Comitetul permanent de zemstvă din Cahul1879-1918Inventare ONLINE
73Duma oraşului Bender1858-1920Inventare ONLINE
74Duma oraşului Tiraspol1875-1914Inventare ONLINE
75Duma oraşului Chişinău1817-1869Inventare ONLINE
77Uprava oraşului Bender1874-1914Inventare ONLINE
78Uprava oraşului Chişinău1870-1918Inventare ONLINE
80Uprava oraşului Soroca1913Inventare ONLINE
84Uprava simplificată a oraşului Orhei1876-1904Inventare ONLINE
88Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Gubernia Basarabia1811-1917Inventare ONLINE
89Mareşalul nobilimii din Gubernia Basarabia1819-1915Inventare ONLINE
91Uprava burgheziei din or. Chişinău1866-1917Inventare ONLINE
93Judecătoria de orfani a oraşului Bender1894-1920Inventare ONLINE
94Judecătoria de orfani a oraşului Chişinău1883-1910Inventare ONLINE
95Judecătoria de orfani a districtului Chişinău-Orhei1879-1919Inventare ONLINE
106Administraţiile plaselor Basarabiei1834-1918Inventare ONLINE
110"Casa Noastră" (instituția pentru implementarea reformei agrare în Basarabia)1918-1932Inventare ONLINE
111Inspectoratul Cadastral al Basarabiei1919-1942Inventare ONLINE
112Prefectura judeţului Tighina, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunele subordonate1919-1944Inventare ONLINE
116Cagalul evreiesc din Făleşti, judeţul Bălţi1842-1844Inventare ONLINE
118Comitetul construcţiilor al Guberniei Basarabia1912-1917Inventare ONLINE
119Şeful districtului pentru combaterea surpăturilor din Basarabia1914-1917Inventare ONLINE
120Prefectura judeţului Bălţi, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunele subordonate1918-1943Inventare ONLINE
121Oficiul cadastral (de hotărnicie) al Guberniei Basarabia1817-1891Inventare ONLINE
122Camera domeniilor statului a Guberniei Basarabia1837-1876Inventare ONLINE
123Oficiul regional din Basarabia al ţiganilor de coroană (liberi)1815-1838Inventare ONLINE
125Direcţia proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia, or. Chişinău1871-1918InventareONLINE
129Grajdul regional din Basarabia1847-1862Inventare ONLINE
130Comisia pentru încheierea acordurilor dintre ţărani şi proprietari din jud. Chişinău regiunea Basarabia1837Inventare ONLINE
131Adunarea agricultorilor Guberniei Basarabia1883-1901Inventare ONLINE
132Comitetul județului Soroca pentru combaterea lăcustelor1860-1875Inventare ONLINE
133Comisia pentru încheierea acordurilor dintre ţărani şi proprietari din jud. Bălţi, regiunea Basarabia1837Inventare ONLINE
134Camera de stat a Guberniei Basarabiei1824-1917Inventare ONLINE
136Direcţia accizelor Guberniei Basarabia1864-1917Inventare ONLINE
137Camera de control a Guberniei Basarabia1865-1918Inventare ONLINE
138Comitetul de dispoziţie al Guberniei Basarabia1875-1917Inventare ONLINE
139Comitetul regional de revizie din Basarabia1825-1849Inventare ONLINE
140Inspectorul fiscal a jud. Chişinău1893-1897Inventare ONLINE
141Oficiul impozitelor pe locuinţe al Guberniei Basarabia1894-1912Inventare ONLINE
142Sucursala Chişinău a Băncii de Stat1864-1919Inventare ONLINE
143Casa creditului mărunt a zemstvei jud. Chişinău1909-1920Inventare ONLINE
144Administrația societăţii de credit a or. Chişinău1869-1916Inventare ONLINE
145Oficiul pentru probleme orăşeneşti al Guberniei Basarabia1874-1899Inventare ONLINE
146Agenţia Chişinău a Societăţii ruse de asigurare împotriva incendiilor1889Inventare ONLINE
147Comitetul pentru aprovizionare cu alimente al Guberniei Basarabia1854, 1917Inventare ONLINE
148Magazinul de rezervă de pâine din Nisporeni, jud. Chişinău1852Inventare ONLINE
149Magazinul de rezervă de pâine din Boldureşti, jud. Chişinău1840Inventare ONLINE
150Curatorul regional al magazinelor de rezervă de pâine din Basarabia1839-1841Inventare ONLINE
151Comitetul de statistică al Guberniei Basarabia1853-1915Inventare ONLINE
152Direcţia şcolilor publice din Basarabia şi instituţiile subordinate (F.U.)1828-1924Inventare ONLINE
153Oficiul impozitelor pe locuinţe al or. Chişinău1915-1917Inventare ONLINE
158Şcoala reală din Chişinău1889-1913Inventare ONLINE
163Curatela Eparhială Duhovnicească din Chişinău1863-1903Inventare ONLINE
171Tribunalul judeţului Lăpuşna1915-1944Inventare ONLINE
172Institutul învăţătorilor din Chişinău 1914-1918Inventare ONLINE
173Curtea de apel din Chişinău a Ministerului Justiţiei al României1918-1944Inventare ONLINE
174Şcoala de comerţ din Chişinău 1900-1919Inventare ONLINE
178Şcoala de căi ferate din Ungheni1899-1917Inventare ONLINE
179Spitalul orăşenesc Chişinău1833-1861Inventare ONLINE
181Medicul județului Soroca1842-1860Inventare ONLINE
183Tribunalul judeţului Bălţi1917-1944Inventare ONLINE
186Direcţia regională Chişinău pentru lumânări 1861-1921Inventare ONLINE
187Direcţia economică a Casei Arhiereşti din Chişinău1817-1917Inventare ONLINE
188Administrația Fabricii eparhiale de lumânări bisericești din Chișinău1860-1926Inventare ONLINE
189Vama Sculeni1805-1918Inventare ONLINE
190Comitetul regional al sănătăţii publice din Basarabia1853-1856Inventare ONLINE
191Comitetul pentru combaterea variolei a jud. Chişinău1853-1866Inventare ONLINE
192Comitetul consultativ pentru prevenirea de epidemia ciumei în or. Chişinău1829-1830Inventare ONLINE
194Direcţia silvică a Basarabiei1919-1944Inventare ONLINE
195Carantina centrală din Sculeni1814-1869Inventare ONLINE
198Pichetul de carantină din Lipcani1819-1916Inventare ONLINE
199Carantina particulară din Leova1820-1863Inventare ONLINE
200Spitalul evreiesc al or. Chişinău1835-1920Inventare ONLINE
201Departamentul asistenţei publice a Administraţiei regiunii Basarabia1834-1870Inventare ONLINE
202Comisia regională de aprovizionare alimentară din Basarabia1829-1867Inventare ONLINE
203Comitetul din toată Rusia pentru ajutorul victimelor războiului (Comitetul Marii Ducese Tatiana Nicolaevna), Secția Guberniei Basarabia1914-1919Inventare ONLINE
204Comitetul Marii Ducese Elizaveta Feodorovna, Secția Guberniei Basarabia1914-1918Inventare ONLINE
205Dicasteria Duhovnicească din Chişinău 1810-1834Inventare ONLINE
208Consistoriul Duhovnicesc din Chişinău 1832-1918Inventare ONLINE
209Consiliul pedagogic eparhial din Chişinău şi instituţiile subordinate (F.U.)1845-1919Inventare ONLINE
211Registrele metricale ale parohiilor Guberniei Basarabia1810-1942Inventare ONLINE
212Adunarea de zemstvă a judeţului Chişinău1880Inventare ONLINE
214Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia (F.U.)1821-1907Inventare ONLINE
215„Ohranka” Basarabiei1903-1904Inventare ONLINE
218Şcoala teologică din Chişinău1817-1918Inventare ONLINE
220Colecţia de acte medievale moldoveneşti1420-1904Inventare ONLINE
222Şeful raioanului al VII-lea Orhei al Direcţiei proprietăţilor duhovniceşti străine1886-1916Inventare ONLINE
224Şeful raioanului al VIII-lea Rădeni al Direcţiei proprietăţilor duhovniceşti străine 1911Inventare ONLINE
225Sucursala băncii funciare ţărăneşti din Odesa1900-1916Inventare ONLINE
226Oficiul impozitelor pe venit din or. Chişinău1917-1918Inventare ONLINE
230Congresul deputaţilor clerului1847-1914Inventare ONLINE
236Judecătoria de zemstvă a jud. Soroca1827-1864Inventare ONLINE
241Regia regională a salinelor din Basarabia 1835-1854Inventare ONLINE
247Şeful raioanului al VI-lea Transnistria al Direcţiei proprietăţilor duhovniceşti străine 1914-1918Inventare ONLINE
249Societatea azilurilor de corecţie din Gubernia Basarabia1898-1913Inventare ONLINE
250Direcția șefului militar a jud. Orhei1914Inventare ONLINE
253Colonia de corecţie din s. Mereni1917Inventare ONLINE
255Serviciul Guberniei Basarabia al Societăţii Crucea Roşie1911-1916Inventare ONLINE
259Comisiile cadastrale din Basarabia (F.U.)1907-1918Inventare ONLINE
260Biroul de proiectare al Guberniei Basarabia1850-1917Inventare ONLINE
261Adunarea de zemstvă a judeţului Orhei1907Inventare ONLINE
269Inspectoratul veterinar al Guberniei Basarabia1909Inventare ONLINE
271Uprava medicală a Guberniei Basarabia1848-1913Inventare ONLINE
279Şcoala medie de viticultură din Chişinău1854-1944Inventare ONLINE
284Primul escadron al poliţiei călare din Basarabia1907-1915Inventare ONLINE
289Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Inventare ONLINE
297Organele de jandarmerie din Basarabia1868-1917Inventare ONLINE
300Hărţile topografice ale regiunii Basarabia1817-1820Inventare ONLINE
302Judecătoria judeţului Bender1814-1867Inventare ONLINE
303Judecătoria judeţului Tiraspol1808-1868Inventare ONLINE
304Magistraturile oraşului Tiraspol1831Inventare ONLINE
305Biroul coloniştilor străini din Basarabia.1815-1852Inventare ONLINE
308Mareşalul nobilimii a jud. Chişinău1872-1916Inventare ONLINE
309Mareşalul nobilimii al districtului Chişinău-Orhei1839-1892Inventare ONLINE
310Mareşalul nobilimii al jud. Orhei1824-1913Inventare ONLINE
311Mareşalul nobilimii al jud. Bender1915Inventare ONLINE
316Inspectoratele şcolilor publice din Basarabia (F.U.)1870-1920Inventare ONLINE
322Comitetul hergheliei Guberniei Basarabia1848-1864Inventare ONLINE
323Curtea de tutelă a nobilimii din jud. Bender1831-1898Inventare ONLINE
325Curtea de tutelă a nobilimii districtului Chişiău-Orhei 1829-1917Inventare ONLINE
326Curtea de tutelă a nobilimii din jud.Cahul1829-1858Inventare ONLINE
327Banca socială a orașului Chişinău1915Inventare ONLINE
329Oficiul Guberniei Basarabia1871-1918Inventare ONLINE
338Închisoarea regională din Chişinău1904-1918Inventare ONLINE
339Prefectura judeţului Lăpuşna, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunele subordonate1915-1944Inventare ONLINE
361Asociaţia fabricii de zahăr Vîşesolcedaevsc din s. Mândâc, jud. Soroca1917Inventare ONLINE
362Oficiul regional de recrutare din Basarabia1835-1859Inventare ONLINE
363Batalionul de pază internă din Chişinău al districtului militar nr. 81851-1857Inventare ONLINE
364Curtea de tutelă a nobilimii din jud. Orhei1828-1835Inventare ONLINE
366Filiala Guberniei Basarabia a Comitetului pentru obţinerea locurilor de trai gradaţilor militari, ce au suferit în urma războiului cu Japonia1905-1914Inventare ONLINE
367Curtea de tutelă a nobilimii districtului Soroca-Bălţi1849-1910Inventare ONLINE
370Inspectorul fiscal al sectorului 3, jud. Chişinău1893-1897Inventare ONLINE
372Oficiul repartizării impozitelor comerciale din judeţul Chişinău1908-1917Inventare ONLINE
373Oficiul fiscal al Guberniei Basarabia1885-1896Inventare ONLINE
374Sucursala Băncii agricole a nobilimii din Basarabia1895-1905Inventare ONLINE
377Semibatalionul Prut al gărzii de carantină al districtului de carantină Sculeni, judeţul Iaşi1853-1866Inventare ONLINE
381Direcţia comunală Giurgiuleşti, jud. Ismail1885-1917Inventare ONLINE
384Direcţia comunală Căuşenii Noi, jud. Bender1870-1892Inventare ONLINE
391Direcţia comunală Valeni, jud. Ismail1890-1892Inventare ONLINE
392Administraţiile sătești din Basarabia1872-1916Inventare ONLINE
395Uprava simplificată a oraşului Bălţi1876-1918Inventare ONLINE
398Vistieria judeţului Bender1820-1917Inventare ONLINE
399Vistieria judeţului Chişinău1836-1917Inventare ONLINE
401Oficiul afacerilor societăţilor din Gubernia Basarabia1906-1916Inventare ONLINE
403Oficiul de recrutare al Guberniei Basarabia1864-1917Inventare ONLINE
407Biroul samsarului orăşenesc din Bender1840Inventare ONLINE
443Comitul pentru combaterea variolei a jud. Soroca1856Inventare ONLINE
444Redacţia ziarului “Analele Guberniei Basarabia” (“Бессарабские губернские ведомости”)1874-1879Inventare ONLINE
450Comisia greacă auxiliară din Chişinău1820-1831Inventare ONLINE
451Comisia pentru spaţiul locativ a or. Soroca1844Inventare ONLINE
452Comisia pentru spaţiul locativ a or. Chişinău1862-1863Inventare ONLINE
454Comisia regională a coloniştilor statului din Basarabia1826-1833Inventare ONLINE
455Comitetul pentru combaterea holerei a jud. Chişinău1866-1877Inventare ONLINE
457Comisia pentru încheierea acordurilor dintre ţărani şi proprietari a jud. Soroca1837Inventare ONLINE
458Comisia de drumuri a jud. Chişinău1843Inventare ONLINE
463Comitetul eparhial din Chişinău1916Inventare ONLINE
465Vistieria judeţului Orhei1917Inventare ONLINE
467Comitetul pentru viticultură şi vinificaţie a jud. Orhei1906-1916Inventare ONLINE
470Vistieria judeţului Soroca1913-1914Inventare ONLINE
471Secţia judeţului Bender a Consiliului şcolar eparhial al Guberniei Basarabia1875-1917Inventare ONLINE
473Secţia judeţului Bălţi a Consiliului şcolar eparhial al Guberniei Basarabia1880-1917Inventare ONLINE
475Secţia judeţului Orhei a Consiliului şcolar eparhial al Guberniei Basarabia1880-1918Inventare ONLINE
476Secţia judeţului Soroca a Consiliului şcolar eparhial al Guberniei Basarabia1886-1917Inventare ONLINE
477Secţia judeţului Chişinău a Consiliului şcolar eparhial al Guberniei Basarabia1873-1917Inventare ONLINE
512Vasile Krasno–Milaşevici – ultimul preşedinte în Divanurile Moldovei şi Valahiei, senator1811-1816Inventare ONLINE
519Uprava comună de meşteşuguri din Chişinău1897Inventare ONLINE
520Carantina particulară din Cărpineni1860Inventare ONLINE
521Pichetul de carantină din Căuşeni1829Inventare ONLINE
522Pichetul vamal din Cahul1894-1916Inventare ONLINE
525Oficiul de recrutare a jud. Bălţi1906-1918Inventare ONLINE
526Biroul samsarului orăşenesc din Cahul1852-1856Inventare ONLINE
527Oficiul repartizării impozitelor pe venit a jud. Bender1913Inventare ONLINE
528Oficiul impozitelor pe locuinţe al or. Orhei1914Inventare ONLINE
529Oficiul de recrutare a jud. Orhei1911-1912Inventare ONLINE
533Oficiul afacerilor ţărăneşti al judeţului Chişinău1876-1889Inventare ONLINE
548Linia de carantină a Nistrului1855-1856Inventare ONLINE
550Pichete de carantină de coastă Bazarciuc1826Inventare ONLINE
551Şeful liniei de carantină de district din Basarabia1820-1833Inventare ONLINE
573Direcţia Casei eparhiale pe lângă Consistoriul duhovnicesc Eparhial din Chişinău1906-1917Inventare ONLINE
576Oficiul afacerilor ţărăneşti al jud. Soroca 1874-1885Inventare ONLINE
584Comisia pentru combaterea ciumei din Căinarii Vechi1819-1836Inventare ONLINE
590Oficiul afacerilor de fabrici al Guberniei Basarabia1899Inventare ONLINE
592Tovărăşia de Împrumut și Păstrare a Meseriaşilor și Negustorilor Mici din Chişinău1901-1929Inventare ONLINE
595Comitetul judeţean Chişinău al sănătăţii publice1871Inventare ONLINE
599Mareşalul nobilimii din județul Soroca1911-1914Inventare ONLINE
600Comitetul județean Chişinău de construcţii 1828-1836Inventare ONLINE
604Judecătoriile de plasă ale Basarabiei1876-1917Inventare ONLINE
607Judecătoria de orfani a oraşului Soroca1844-1863Inventare ONLINE
610Judecătoria de zemstvă a judeţului Bender1812-1862Inventare ONLINE
611Judecătoria de zemstvă a judeţului Iaşi1819-1852Inventare ONLINE
619Sucursala Chişinău a Băncii Comerciale Internaţionale din Petersburg1913Inventare ONLINE
623Comisia județului Chişinău a Secției Guberniei Basarabia a Comitetului Marii Ducese Elizaveta Feodorovna 1914Inventare ONLINE
625Comitetul Marii Ducese Maria Pavlovna din Rusia, Secția Guberniei Basarabia1916Inventare ONLINE
626Redacţia jurnalului “Analele eparhiei Chişinău” (“Кишиневские епархиальные ведомости”)1915Inventare ONLINE
627Sucursala Chişinău a Societății pe acțiuni "Tramvai" din Belgia1897-1943Inventare ONLINE
628Blagocinul mănăstirilor şi schiturilor al Consistoriului Duhovnicesc din Chişinău1840-1859Inventare ONLINE
630Direcţia duhovnicească din Tiraspol a Eparhiei româno-catolice din Basarabia1801-1829Inventare ONLINE
631Sucursala regională Basarabia a Societăţii biblice din Rusia1821-1929Inventare ONLINE
632Neofit (Nicolai Nevodcicov) – arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului 1872Inventare ONLINE
633Şeful raionului al XIV-lea Lozova al Direcţiei proprietăţilor duhovniceşti străine1916-1917Inventare ONLINE
634Biroul regional al poştei din Basarabia1816-1819Inventare ONLINE
635Biroul judeţului Chişinău al poştei şi telegrafului1905Inventare ONLINE
636Secţia Guberniei Basarabia a poştei şi telegrafului1896-1917Inventare ONLINE
637Uprava oraşului Orheif/dInventare ONLINE
642Comitetul de intendență al închisorilor din Gubernia Basarabia1878-1916Inventare ONLINE
643Inspectoratul închisorilor din Gubernia Basarabia1911-1917Inventare ONLINE
644Secţia judeţeană Bender a închisorilorf/dInventare ONLINE
645Secţia Guberniei Basarabia a Direcţiei de jandarmi a Căilor Ferate Odesa1894-1917Inventare ONLINE
646Secţia închisorilor din Basarabia 1879-1917Inventare ONLINE
648Comitetul de tutelă al județului Chişinău și al temperanței publice a Guberniei Basarabia1901-1906Inventare ONLINE
650Anchetatorul penal al sectorului 2, s. Romancăuţi, jud. Hotin1875, 1912Inventare ONLINE
651Anchetatorul penal al sectorului 1, s. Năduşita, jud. Soroca1887Inventare ONLINE
652Anchetatorul penal al sectorului 3, s. Teleneşti, jud. Orhei1905Inventare ONLINE
653Comisia judeţeană Chişinău de aprovizionare a populaţiei1836Inventare ONLINE
666Poliţia oraşului Orhei1918-1944Inventare ONLINE
675Inginerii cadastrali (de hotărnicie) ai Basarabiei (F.U.)1851-1913Inventare ONLINE
679Chestura poliţiei municipiului Chişinău1918-1944Inventare ONLINE
680Inspectorul regional de poliție din Basarabia 1918-1944Inventare ONLINE
691Direcţia Generală a Poliţiei şi Siguranţei din România1898-1942Inventare ONLINE
693Chestura poliţiei orașului Tighina1918-1944Inventare ONLINE
694Chestura poliţiei oraşului Bălţi1918-1944Inventare ONLINE
696Poliţia oraşului Soroca1918-1944Inventare ONLINE
697Poliţia oraşului Cahul1918-1943Inventare ONLINE
706Cabinetul de administrare a Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei1941-1944Inventare ONLINE
722Mareşalul nobilimii a jud. Bălţi1907Inventare ONLINE
723Delegatul Guvernului României în Basarabia1918-1927Inventare ONLINE
727Sfatul Ţării1917-1932Inventare ONLINE
732Fabrica de ulei din Petricani1919Inventare ONLINE
733Dicasteria Duhovnicească a Exarhatului Moldovei şi Valahiei 1808-1812Inventare ONLINE
734Consiliul pedagogic a judeţului Chişinău1875-1912Inventare ONLINE
737Congresul clerului din Bălţi al Secţiei Consiliului pedagogic eparhial 1872-1873Inventare ONLINE
738Consiliul de război al Corpului III armată or. Chişinău1899-1944Inventare ONLINE
739Şcolile parohiale a jud. Orhei (F.U.)1887-1917Inventare ONLINE
741Asociaţia de credit din Cobоlca1908-1910Inventare ONLINE
742Directoratul de Interne din Basarabia1917-1923Inventare ONLINE
743Asociaţia de credit din Cotiujeni1909-1915Inventare ONLINE
744Asociaţia de credit din Receaf/dInventare ONLINE
745Asociaţia de economii şi împrumut II a or.Chişinău1910-1917Inventare ONLINE
746Asociaţia de credit a jud. Soroca1908-1912Inventare ONLINE
748Asociaţia de credit din Vadul lui Vodă1915Inventare ONLINE
749Închisoarea Bender1914Inventare ONLINE
752Comisia regională pentru combaterea ciumei din Basarabia1819-1820Inventare ONLINE
754Biserica “Sf. Alexandru” din cetatea Bender1809Inventare ONLINE
755Biserica “Sf.Arhanghel Mihail” din oraşul Chişinău1851-1863Inventare ONLINE
757Comitetul eparhial al temperanței din Chişinău1914Inventare ONLINE
758Uprava burgheziei or. Bender1891Inventare ONLINE
759Congresul clerului din Chişinău al Secţiei Consiliului pedagogic eparhial 1870-1912Inventare ONLINE
760Patronajul (Tutela) Guberniei Basarabia a orfelinatelor pentru copii1872Inventare ONLINE
764Şeful militar al Guberniei Basarabia1855-1889Inventare ONLINE
765Comitetul judeţean Chişinău pentru combaterea lăcustelor1861, 1865Inventare ONLINE
767Şeful districtului Bălţi-Soroca-Hotin pentru combaterea surpăturilor 1916Inventare ONLINE
768Societatea indemnizației evreilor nevoiaşi din oraşul Cahul1900Inventare ONLINE
769Societatea evreiască, or. Bălţi1846Inventare ONLINE
770Rabinul oraşului Soroca1866Inventare ONLINE
771Patronajul (Tutela) regional al capitalului industriei agricole din Basarabia1850-1857Inventare ONLINE
772Regimentul 53 de infanterie Volînsk1910Inventare ONLINE
773Regimentul 58 de infanterie Praga1866Inventare ONLINE
774Comisia științifică a arhivelor din Gubernia Basarabia1887-1899Inventare ONLINE
775Inspectorul superior de fabrică al sectorului 2, or. Chişinău1906-1915Inventare ONLINE
777Comitetul impozitelor de zemstvă al districtului Chişinău–Orhei1851-1855Inventare ONLINE
778Cursurile serale mixte de cultură generală ale lui Ianovskii1918Inventare ONLINE
779Comitetul de zemstvă pentru procurarea vitelor destinate armatei al Guberniei Basarabia1916Inventare ONLINE
781Comisia statistică judeţeană Soroсa pe recensămîntul ţiganilor şerbi1849Inventare ONLINE
782Comisia statistică judeţeană Orhei pe recensămîntul ţiganilor şerbi1849Inventare ONLINE
783Comisia statistică judeţeană Chişinău pe recensămîntul ţiganilor şerbi1849-1853Inventare ONLINE
784Comisia regională Chişinău de anchetă secretă pentru urmărirea şerbilor fugari1823Inventare ONLINE
786Comitetul executiv al Uniunii parohiilor, comunităților și organizațiilor creștine din Basarabia1917-1919Inventare ONLINE
787Comitetul județean Soroca pentru egalarea prestațiilor naturale1861-1868Inventare ONLINE
788Comitetul pentru stabilirea preţurilor la băuturi a districtului Chişinău – Orhei1844-1845Inventare ONLINE
789Societatea cercetătorilor Transnistriei din or. Soroca1907Inventare ONLINE
791Panteleimon Sinadino – negustor1910Inventare ONLINE
792Emanuil Poleac – bibliograf, enciclopedist 1889-1934Inventare ONLINE
793Ivan Ghippius – grefier colegial1860Inventare ONLINE
794Anastasiе Ciufli – negustor1871-1984Inventare ONLINE
795Demi – boier din s. Căpreşti, judeţul Soroca1854Inventare ONLINE
796Tribunalul militar al Corpului II armată, or. Chişinău1918-1931Inventare ONLINE
797Catarji – boier1870-1918Inventare ONLINE
798"Economia" moşierească "Chirnicica"1902Inventare ONLINE
799Redacţia ziarului „Viaţa Basarabiei” („Бессарабская жизнь”)1905Inventare ONLINE
800Comitetul de tutelă a coloniştilor din regiunea de sud a Rusiei1823-1827Inventare ONLINE
802Consiliul pedagogic al Guberniei Basarabia1872-1915Inventare ONLINE
805Patronajul (Tutela) judeţean Soroca pentru adăpostirea familiilor militarilor mobilizați1914–1917Inventare ONLINE
806Patronajul (Tutela) judeţean Orhei pentru adăpostirea familiilor militarilor mobilizați1915–1917Inventare ONLINE
808Patronajul (Tutela) judeţean Chişinău pentru adăpostirea familiilor militarilor mobilizați1917Inventare ONLINE
809Patronajul (Tutela) judeţean Bălţi pentru adăpostirea familiilor militarilor mobilizați 1916-1917Inventare ONLINE
814Regia căilor ferate de tracţiune сu cai, or. Chişinău1914Inventare ONLINE
815Funcţionarul superior pe actele de proprietate în regiunea Basarabia1870-1871Inventare ONLINE
816Şcolile parohiale a judeţului Ismail (F.U.)1890-1912Inventare ONLINE
846Catedrală din oraşul Chişinău1827-1837Inventare ONLINE
847Procurorul judecătoriei districtului Chişinău1886-1916Inventare ONLINE
854Şcoala de moaşe şi infermiere pe lîngă Spitalul evreiesc din Chişinău1908Inventare ONLINE
855Staţia meteorologică din Grinăuţi1900Inventare ONLINE
856Biserica romano-catolică din Orhei1916Inventare ONLINE
862D. Ratco – avocat civil1866Inventare ONLINE
868Procurorul judeţului Chişinău1848Inventare ONLINE
869Procurorul judeţului Soroca1819, 1867Inventare ONLINE
870Casa de economii de stat a poştei şi telegrafului1912Inventare ONLINE
873Biroul regional de provizii din Basarabia1820Inventare ONLINE
875Fomov – avocat comercial1840Inventare ONLINE
886Avocatul comercial al districtului Soroca-Iaşi1838Inventare ONLINE
888Oficiul judeţean Orhei al afacerilor coloniştilor1868Inventare ONLINE
890Comisia instituită în or. Chişinău pentru cercetarea neglijărilor şi dezordinii în oficiile judeţene din Chişinău1822-1829Inventare ONLINE
892Comisia instituită pentru selectarea documentelor ruptei de cămară şi ruptei de vistierie1817-1828Inventare ONLINE
893Comisia provizorie din Chişinău pentru întocmirea listelor juraților districtului Chişinău1902Inventare ONLINE
897Anchetorul penal pentru cazuri excepționale1910Inventare ONLINE
899Agronomul de stat al Guberniei Basarabia1917Inventare ONLINE
900Adunarea de zemstvă a judeţului Bălţi1918Inventare ONLINE
901Comisia provizorie de propinație din Basarabia1896-1908Inventare ONLINE
902Comitetul auxiliar regional din Basarabia pentru organizarea expoziţiilor produselor agricole la Petersburg în anul 18501850Inventare ONLINE
903Comisia pentru cercetarea cazurilor de contrabandă cu mînarea vitelor peste hotare1814Inventare ONLINE
904Comitetul de construcţii din Chişinău și Ismail1847Inventare ONLINE
906Uprava publică a oraşului Bălţi1882-1917Inventare ONLINE
907Judecătorul sectorului 2 din oraşul Bender1911-1917Inventare ONLINE
908Judecătorul orașului Bălţi1917Inventare ONLINE
909Judecătoria de orfani orăşenescă din Soroca-Bălţi1909-1913Inventare ONLINE
910Curtea de tutelă a nobilimii din jud. Tiraspol1869Inventare ONLINE
918Judecătoria de zemstvă a judeţului Orhei1813-1866Inventare ONLINE
919Consiliul de Miniştri a Republicii Populare Moldoveneşti (Consiliul directorilor generali "Sfatul Ţării")1917-1918Inventare ONLINE
920Directoratul comunicaţiilor, poştei,telegrafului şi telefoanelor din Basarabia1917-1918Inventare ONLINE
924Avocatul comercial al afacerilor de stat din regiunea Basarabia1837-1861Inventare ONLINE
925Comisia regională de construcţii şi drumuri din Basarabia1849-1865Inventare ONLINE
926Comitetul regional al staţiilor poştale din Basarabia1849-1850Inventare ONLINE
927Şcolile parohiale a judeţului Chişinău (F.U.)1894-1917Inventare ONLINE
930Judecătorul orăşenesc al sectorului 1 din oraşul Orhei1914Inventare ONLINE
933Staţia meteorologică a or. Soroca1909-1912Inventare ONLINE
937Comisariatul general al Basarabiei Consiliului de Miniştri al României1918Inventare ONLINE
938Progimnaziul de fete particular a or.Bălţi1894-1906Inventare ONLINE
943Gimnaziul de băieţi „P.A. Rumianțev‑Zadunaiski” din or. Cahul1888-1916Inventare ONLINE
944Gimnaziul de fete din or. Chişinău1914Inventare ONLINE
946Gimnaziul de fete din or. Chişinău înfiinţată de M.M. Fidler1904-1909Inventare ONLINE
949Gimnaziul de fete din or. Tiraspol1906-1907Inventare ONLINE
951Şcoala de meserii artistice de fete din or. Chișinău înfiinţată de Railean1905-1906Inventare ONLINE
952Şcoala de meserii Alexandrovskaia din or. Chişinău1895-1916Inventare ONLINE
953Şcoala reală din or. Bender1916Inventare ONLINE
956Şcoala reală Alekseevskaia din or. Tiraspol1907-1909Inventare ONLINE
959Consiliul pedagogic al judeţului Bender1890Inventare ONLINE
960Consiliul pedagogic al judeţului Orhei1915Inventare ONLINE
961Congresul deputaţilor clerului cercului 4, judeţul Soroca1915Inventare ONLINE
962Cursurile mixte de cultură generală serale „I. G. Vaisman”1916-1918Inventare ONLINE
965Şcoala superioară de băieţi din Chişinău1908-1917Inventare ONLINE
981Şcoala pregătitoare evanghelico-luterană din Chişinău1915Inventare ONLINE
1048Comisia de anchetă din Chișinău pentru descoperirea abuzurilor şi escrocheriilor în procesul recrutării vînătorilor1823-1867Inventare ONLINE
1073Şcoala de căi ferate de două clase din Ocniţa1912, 1915Inventare ONLINE
1077Şcoala medie privată de băieţi înfiițată de Maho din or. Orhei1916Inventare ONLINE
1090Şcoala de o clasă a Mănăstirii Vadul-Cotului, jud. Soroca1916Inventare ONLINE
1099Camera Taurida a judecătoriei penale (şedinţa în deplasare în Basarabia)1838-1841Inventare ONLINE
1135Episcopia Chişinăului1918-1948Inventare ONLINE
1146Şcoala profesională evreiască din oraşul Chişinău1911-1913Inventare ONLINE
1150Şcolile parohiale ale judeţului Bender (F.U.)1887-1916Inventare ONLINE
1151Şcolile parohiale ale judeţului Bălţi (F.U.)1887-1912Inventare ONLINE
1169Şcolile parohiale ale judeţului Akkerman (F.U.)1896-1915Inventare ONLINE
1181Şcolile parohiale ale judeţului Soroca (F.U.)1889-1907Inventare ONLINE
1183Şcolile parohiale ale judeţului Hotin (F.U.)1887-1910Inventare ONLINE
1184Judecătoria conciliantă a regiunii Basarabia1834Inventare ONLINE
1208Şcoala Mănăstirii Curchi, jud. Orhei1888-1889Inventare ONLINE
1217Episcopia Hotinului1902-1940Inventare ONLINE
1218Pichetul vamal din Avrameni1914-1918Inventare ONLINE
1219Vama Tiraspol1838Inventare ONLINE
1223Comitetul pentru organizarea ajutorului celor ce au suferit în urma pogromurilor1903Inventare ONLINE
1231Hotelul "Imperial" din or. Chişinău1911-1914Inventare ONLINE
1232Mănăstirea Hîrjăuca1818-1952Inventare ONLINE
1233Biserica ”Sf. Ilie” din oraşul Chişinău1838-1942Inventare ONLINE
1234Biserica ”Sf. Haralampie” din oraşul Chişinău1912-1943Inventare ONLINE
1239Secţia judeţeană Soroca a închisorilor1888-1896Inventare ONLINE
1241Şeful districtului vamal din Basarabia1857-1913Inventare ONLINE
1246Blagocinul mănăstirilor Inochentii 1855Inventare ONLINE
1251Vama Ungheni1874-1913Inventare ONLINE
1252Tribunalul judeţului Cahul1857-1873Inventare ONLINE
1253Biroul sămsăresc B. Kompaneeţ din Chişinău 1864Inventare ONLINE
1254Anchetorul penal al sectorului 1, or. Chişinău 1866-1867Inventare ONLINE
1255Pichetul de carantină din s. Boliu-Ciac, jud. Iaşi1819Inventare ONLINE
1257Funcţionarul cu însărcinare specială pe lîngă Guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei 1831-1850Inventare ONLINE
1258Primăria satului Slobozia, jud. Ismail1872-1876Inventare ONLINE
1259Tribunalul judeţului Iaşi1872-1888Inventare ONLINE
1260Primăria satului Mingir, judeţul Ismail1865-1870Inventare ONLINE
1262Petru Draganov – istoric, pedagog, filolog-slavist, bibliograf1881-1920Inventare ONLINE
1269Blagocinul mănăstirilor şi schiturilor, egumenul mănăstirii Hârbovăţ, arhimandritul Ilarion1882Inventare ONLINE
1270Biserica “Sf. Maria”, jud. Bălţi1942-1943Inventare ONLINE
1271Biserica “Sf. Arhanghel Mihail” din s. Burlăneşti, jud. Hotin1838-1918Inventare ONLINE
1273Oficiul al 2-lea orăşenesc Chişinău pentru repartizarea impozitelor adăugătoare1913Inventare ONLINE
1279Comisia districtului Chişinău-Orhei de recensămînt1850Inventare ONLINE
1282Anchetorul penal al sectorului 3, judeţul Chişinău 1917Inventare ONLINE
1285Comisia statistică a districtului Chişinău-Orhei pe recensămîntul populaţiei evreeşti1853Inventare ONLINE
1287Anchetatorul penal pe procese deosebit de importante al judecătoriei districtului Chişinău1912Inventare ONLINE
1291Comitetul partidului "Libertatea poporului" al Guberniei Basarabia1906Inventare ONLINE
1302Comisia înfiițată în or. Leova jud. Ismail pe problemele migrației ţăranilor pe pămînturile moșierilor1837Inventare ONLINE
1305Comitetul funciar judeţean Chişinău1917-1918Inventare ONLINE
1314Uprava oraşului Tiraspol1879Inventare ONLINE
1317Colecţia de documente referitoare la istoria oraşului Grigoriopol, Gubernia Herson1794; 1808Inventare ONLINE
1325Şeful districtului vamal Sculeni1862-1883Inventare ONLINE
1326Punctul de trecere Sculeni1882-1888Inventare ONLINE
1328Administrația proprietăţilor de stat a districtului Hotin1819-1870Inventare ONLINE
1333Societatea evreilor din Rezeni, jud. Orhei1847Inventare ONLINE
1335Şcoala muzicală bisericească a horiştilor din or. Chişinău1918-1944Inventare ONLINE
1336Secţia județeană Bender a Direcţiei de jandarmi a căilor Ferate Odesa 1904-1909Inventare ONLINE
1337Secţia poştală din Tiraspol a Guberniei Herson1917Inventare ONLINE
1338Pichetul vamal Lipcani1908-1918Inventare ONLINE
1343Alexei Novgorodţev – inginer, general-major în rezervă1836-1905Inventare ONLINE
1345Anchetatorul penal al sectorului 4 pe judeţul Ismail1912-1913Inventare ONLINE
1346Comitetul Guberniei Basarabia de asistență a recruţilor funcţionari a Direcţiei principale cadastrale 1914Inventare ONLINE
1347Consulatul rus în Principatul Moldova1826-1854Inventare ONLINE
1348Comitetul pentru combaterea ciumei din Iaşi1829-1830Inventare ONLINE
1349Colecția de documente referitoare la istoria Basarabiei1830-1917Inventare ONLINE
1350Comisia de lichidare din or. Iaşi1849Inventare ONLINE
1351Departamentul Moldovei pentru cazuri penale1829Inventare ONLINE
1352Judectoria comercială Ismail1837-1850Inventare ONLINE
1353Judecătoria de zemstvă a judeţului Cahul1819-1850Inventare ONLINE
1354Primăria oraşului Tighina1920-1944Inventare ONLINE
1364Oficiul de plasare a forţei de muncă din jud. Bălţi1921-1939Inventare ONLINE
1372Serviciul județean de drumuri Soroca1919-1940Inventare ONLINE
1382Eforia de păşuni a judeţului Cahul1933-1940Inventare ONLINE
1383Serviciul sanitar al jud. Tiraspol1918-1939Inventare ONLINE
1393Comunitatea evreiască din Soroca1925-1940Inventare ONLINE
1401Imprimeria de stat a or. Chişinău1920-1936Inventare ONLINE
1402Închisoarea centrală Chişinău1918-1944Inventare ONLINE
1404Primăria oraşului Chişinău1920-1944Inventare ONLINE
1405Judecătoria mixtă a or. Comrat, jud. Tighina1939-1944Inventare ONLINE
1406Tribunalul judeţului Soroca1919-1944Inventare ONLINE
1409Casa de credit a agricultorilor din Basarabia, SAR1926-1928Inventare ONLINE
1410Comitetul regional pentru ocrotirea orfanilor de război din Chişinău1918-1920Inventare ONLINE
1411Banca Centrală Basarabeană, or. Chişinău SAR1928-1940Inventare ONLINE
1412Judecătoria mixtă Bălţi1931-1944Inventare ONLINE
1413Casa centrală a asigurărilor sociale Soroca1922-1941Inventare ONLINE
1415Avocatura Statului jud. Soroca1922-1944Inventare ONLINE
1416Serviciul Regional de Statistică din Chișinău1918-1944Inventare ONLINE
1417Directoratul Agriculturi din Basarabia1918-1923Inventare ONLINE
1418Administrația financiară a județului Lăpușna1919-1944Inventare ONLINE
1420Serviciul zootehnic şi sanitar-veterinar al judeţului Soroca1919-1944Inventare ONLINE
1421Secţia financiară a satelor din judeţul Orhei1921-1942Inventare ONLINE
1422Banca „Basarabia”, sucursala Soroca SA1924-1938Inventare ONLINE
1423Serviciul sanitar al jud. Soroca1920-1944Inventare ONLINE
1424Uniunea băncilor populare şi a cooperativelor judeţului Tighina1921-1942Inventare ONLINE
1425Băncile populare a judeţului Soroca1907-1944Inventare ONLINE
1426Judecătoria urbană din Chişinău1921-1944Inventare ONLINE
1427Primăria oraşului Orhei1930-1944Inventare ONLINE
1428Oficiul poștei, telefonului și telegrafului din Soroca1925-1942Inventare ONLINE
1429Comisia judeţeană Soroca pentru administrarea bunurilor intrate în patrimoniul1941-1944Inventare ONLINE
1430Sindicatul agricol al judeţului Soroca1924-1943Inventare ONLINE
1431Cercul de recrutare din Bălţi1926-1943Inventare ONLINE
1432Secţia financiară a satelor judeţului Soroca1918-1943Inventare ONLINE
1433Administraţia Ţinutul Nistru (judeţele Lăpuşna, Orhei, Tighina)1938-1940Inventare ONLINE
1437Birourile notariale private din Basarabia1869-1940Inventare ONLINE
1446Avocatura Statului a judeţului Lăpușna1920-1942Inventare ONLINE
1447Punctul de colectare a produselor din satul Zartaica, judeţul Tiraspol1942Inventare ONLINE
1448Spitalul civil din Tiraspol1942-1944Inventare ONLINE
1452Serviciul zootehnic şi sanitar-veterinar al judeţului Cahul1924-1943Inventare ONLINE
1456Primăria oraşului Bălţi1918-1944Inventare ONLINE
1457Şcoala de contabilitate şi educaţie cooperavă din Chişinău1929-1939Inventare ONLINE
1458Administrația financiară jud. Cahul1923-1944Inventare ONLINE
1462Judecătoria orașului Tighina1919-1943Inventare ONLINE
1463Judecătoria mixtă Tighina1926-1943Inventare ONLINE
1471Grădinițe de copii din judeţul Tighina1929-1937Inventare ONLINE
1473Sindicatul viticol al judeţului Tighina1929-1931Inventare ONLINE
1474Asociaţia învăţătorilor şcolilor primare din jud. Tighina1938Inventare ONLINE
1475Inspectoratul industrial din regiunea nr. 3, judeţul Tighina1920Inventare ONLINE
1476Asociaţia funcţionarilor publici din oraşul şi judeţul Tighina1925Inventare ONLINE
1477Inspectoratele şcolare din Basarabia1918-1941Inventare ONLINE
1479Primăria oraşului Cahul1929-1944Inventare ONLINE
1480Administrația financiară a jud. Tighina1918-1942Inventare ONLINE
1481Şcoala profesională de fete de pe lîngă orfelinatul „Regina Maria” a Societăţii de ocrotire a orfanilor de război Chişinău1928-1929Inventare ONLINE
1483Artelul „Hodovic”, or. Dubăsari1941-1944Inventare ONLINE
1486Ferma model Cahul1924Inventare ONLINE
1487Sindicatul agricol Cahul1929-1939Inventare ONLINE
1488Secţia financiară a satelor judeţului Cahul1923-1924Inventare ONLINE
1491Circumscripţia sanitară 17 Chişcăreni, jud. Bălţi1933-1942Inventare ONLINE
1492Administrația financiară a jud. Bălţi1921-1944Inventare ONLINE
1493Filiala Crucii Roșii din Bălţi1924-1943Inventare ONLINE
1494Judecătoria mixtă Cahul1919-1944Inventare ONLINE
1497Fabrica de alcool (spirt) din Tiraspol1942-1943Inventare ONLINE
1500Primăria oraşului Tiraspol1941-1944Inventare ONLINE
1501Depozitul de vînzare din judeţul Orhei1926-1943Inventare ONLINE
1502Fabrica de conserve din Tiraspol1942-1944Inventare ONLINE
1503Staţiunea experimentală de horticultură din Tiraspol1942-1943Inventare ONLINE
1505Ferma statului „Frunza”, oraşul Tiraspol1941Inventare ONLINE
1506Gimnaziul mixt din comuna Slobozia, judeţul Tiraspol1942-1943Inventare ONLINE
1507Vama Soroca1919-1925Inventare ONLINE
1511Tribunalul judeţului Cahul1919-1944Inventare ONLINE
1512Şcoala normală din Tiraspol1943-1944Inventare ONLINE
1513Judecătoria mixtă Leova, jud. Cahul1919-1944Inventare ONLINE
1515Judecătoria urbană din Bălţi1920-1944Inventare ONLINE
1517Crescătoria de vite din comuna Slobozia, judeţul Tiraspol1943-1944Inventare ONLINE
1519Curtea de juraţi din judeţul Lăpuşna1918-1937Inventare ONLINE
1520Tribunalul judeţului Tighina1923-1944Inventare ONLINE
1521Judecătoria mixtă Chişinău1928-1939Inventare ONLINE
1524Judecătoria mixtă Făleşti, jud. Bălţi1943Inventare ONLINE
1525Ferma de oi din comuna Pogrebea, judeţul Dubăsari1942Inventare ONLINE
1527Judecătoria mixtă Soroca1921-1944Inventare ONLINE
1528Banca evreiască „Solidaritatea”, or. Bălţi1929Inventare ONLINE
1529Comisia nr. 9 medico-militară a corpului III armată, or. Chişinău1918-1932Inventare ONLINE
1534Ferma de lapte a statului din satul Ivanovo-Boguslavca, judeţul Tiraspol1943Inventare ONLINE
1535Şcoala agricolă „Mareşal Antonescu” din Tiraspol1942-1943Inventare ONLINE
1537Inspectoratele şcolare județene ale Guberniei „Transnistria”1941-1943Inventare ONLINE
1538Gimnaziul mixt din comuna Zartaica, judeţul Tiraspol1942-1943Inventare ONLINE
1540Şcoala agricolă din comuna Lunca, judeţul Dubăsari1941-1943Inventare ONLINE
1542Consulatul francez din Galaţi, Legaţiunea Chişinău1927-1940Inventare ONLINE
1543Moara nr. 2 din comuna Speia, judeţul Tiraspol1943Inventare ONLINE
1545Fabrica de marmeladă din Grigoriopol, jud. Dubăsari1943Inventare ONLINE
1546Ferma statului Taşlîc, judeţul Dubăsari1941-1943Inventare ONLINE
1548Ferma „Nistrul” a Institutului Horticol din Tiraspol1942-1944Inventare ONLINE
1549Staţia de motoare şi tractoare Dubăsari1943Inventare ONLINE
1550Uscătoria de legume din Dubăsari1942-1943Inventare ONLINE
1551Fabrica de marmeladă din Coşniţa, jud. Dubăsari1942-1944Inventare ONLINE
1552Fabrica de alcool (spirt) din Grigoriopol, jud. Dubăsari1942-1944Inventare ONLINE
1553Fabrica de zahăr or. Rîbniţa1942-1944Inventare ONLINE
1554Fabrica de var din Rîbniţa1943Inventare ONLINE
1555Magazinul raional din Dubăsari1943-1944Inventare ONLINE
1556Fabrica de var din com. Vărăncău1943-1944Inventare ONLINE
1557Subinspectoratul pregătirii premilitare și educației extrașcolare Soroca1934-1944Inventare ONLINE
1560Moara nr. 1 din or. Dubăsari1941-1943Inventare ONLINE
1561Moara nr. 2 din comuna Coicova1942Inventare ONLINE
1562Gimnaziul din comuna Dubău1942-1943Inventare ONLINE
1564Centrul de colectare a laptelui din Slobozia Rusă, judeţul Tiraspol1942-1943Inventare ONLINE
1565Moara nr. 2 din comuna Hlinoaia, judeţul Tiraspol1942-1944Inventare ONLINE
1566Uscătoria de legume nr. 1 din Grigoriopol, judeţul Dubăsari1942-1943Inventare ONLINE
1567Oloiniţa din comuna Harmaţcoe, judeţul Dubăsari1941-1942Inventare ONLINE
1568Centrul de colectare a laptelui din Sucleia, judeţul Tiraspol1942-1943Inventare ONLINE
1569Oloiniţa din comuna Slobozia, judeţul Tiraspol1943Inventare ONLINE
1571Ministeriatul Basarabiei al Preşedinţiei Consiliului de Miniștri a României1931-1933Inventare ONLINE
1572Inspectoratul general al finanţelor din Basarabia1921-1942Inventare ONLINE
1576Pepiniera din Tiraspol 1941-1943Inventare ONLINE
1577Guvernămîntul Basarabiei1941-1944Inventare ONLINE
1578Serviciul apelor a regiunii nr. 14 Chişinău1927-1944Inventare ONLINE
1579Directoratul Industriei şi Comerţului din Basarabia1917-1935Inventare ONLINE
1580Comunele de muncă1941-1944Inventare ONLINE
1581Directoratul III Ministerial din Basarabia1929-1931Inventare ONLINE
1582Comisia judeţului Lăpuşna pentru verificarea funcţionarilor rămaşi în Basarabia1941-1943Inventare ONLINE
1583Comisariatul de poliție Rezina1941-1944Inventare ONLINE
1584Poliţia Criuleni1943-1944Inventare ONLINE
1585Organizaţia poloneză a scauţilor din Rusia1917-1918Inventare ONLINE
1586Poliţia punctului de frontieră Otaci din Judeţul Soroca1920-1935Inventare ONLINE
1588Uniunea foştilor ofiţeri a Republicii Democratice Moldoveneşti, or. Chişinău1918-1937Inventare ONLINE
1589Comisariatul de poliție Făleşti1925-1944Inventare ONLINE
1590Comisariatul de poliție Comrat1941-1944Inventare ONLINE
1591Societatea „Makkabi” din Tighina1926-1937Inventare ONLINE
1592Comitetul judeţean al partidului “Uniunea Agrară”, or. Orhei1933-1937Inventare ONLINE
1593Sindicatul viticol din Basarabia1928, 1937Inventare ONLINE
1594Centrala evreilor din România1942Inventare ONLINE
1595Plutonul nr. 2 grăniceri pază Talmaz, jud. Tighina1933Inventare ONLINE
1596Inspectoratul general administrativ regional III Chișinău1920-1944Inventare ONLINE
1598Comisariatul de poliție Romanovca1925-1944Inventare ONLINE
1599Cercul de recrutare a jud. Tighina1924-1935Inventare ONLINE
1600Miliţia judeţului Chişinău1915-1918Inventare ONLINE
1601Compania de jandarmi din Soroca a regimentului nr. 61925-1929Inventare ONLINE
1602Garda naţională “Frontul renaşterii naţionale”, plasa Hînceşti1939Inventare ONLINE
1603Direcţia penitenciarelor a Republicii Democratice Moldoveneşti1917-1919Inventare ONLINE
1604Compania de poliţie nr. 51 a Corpului I armată1941-1942Inventare ONLINE
1605Compania a 5-a grăniceri Şoldăneşti, jud. Orhei, regimentul 8 grăniceri1944Inventare ONLINE
1606Detașamentul poliţiei a orașului Călăraşi1924-1939Inventare ONLINE
1607Cartierul general al armatei române1941-1942Inventare ONLINE
1608Corpul II armată1941-1943Inventare ONLINE
1609Corpul V armată1917-1942Inventare ONLINE
1610Compania de poliţie nr. 57 a Corpului VI armată1942-1943Inventare ONLINE
1611Companiile de poliţie nr. 61 şi nr. 56 ale Corpului VII armată1941-1943Inventare ONLINE
1612Companiile de poliţie nr. 54 şi nr. 74 ale Corpului IV armată1941-1943Inventare ONLINE
1613Brigada a II-a vânători de munte1941Inventare ONLINE
1614Compania de poliţie nr. 55 a Armatei a III-a1942Inventare ONLINE
1615Plutonul de poliţie nr. 44, a brigăzii nr. 8 cavalerie1941-1942Inventare ONLINE
1616Divizia a 8-a infanterie1944Inventare ONLINE
1617Corpul vânători de munte1943-1944Inventare ONLINE
1618Divizia a 18-a vânători de munte1944Inventare ONLINE
1619Compania de poliţie nr. 13 a diviziei nr. 13 infanterie1940-1942Inventare ONLINE
1620Divizia a 9-a infanterie1940-1943Inventare ONLINE
1621Compania de poliţie nr. 38 a diviziei nr. 2 vânători de munte1942-1944Inventare ONLINE
1622Divizia 1 cavalerie1942Inventare ONLINE
1623Divizia 1 pază1942-1943Inventare ONLINE
1624Divizia 1 infanterie1942-1943Inventare ONLINE
1625Divizia a 10-a infanterie1941-1942Inventare ONLINE
1626Direcţia generală a muniţiilor a Ministerului de Război al României1917-1944Inventare ONLINE
1627Ministerul de Interne al României1913-1935Inventare ONLINE
1628Miliţia oraşului Chişinău1914-1918Inventare ONLINE
1629Miliţia judeţului Bender1917-1918Inventare ONLINE
1630Comisarul judeţului Bender1918Inventare ONLINE
1631Curtea de casație din Chişinău1921-1944Inventare ONLINE
1632Curtea de Apel Galaţi din România1939-1943Inventare ONLINE
1633Comisia judeţului Bălţi pentru verificarea funcţionarilor rămaşi în Basarabia1941Inventare ONLINE
1634Comisia de judecată a negustorilor speculanți din Bălţi1942Inventare ONLINE
1635Comisia de judecată a negustorilor speculanți din Tighina1920-1921Inventare ONLINE
1636Poliţia punctului de frontieră Iarova din Judeţul Soroca1930Inventare ONLINE
1637Consiliul de război al comandamentului militar al Basarabiei1919-1943Inventare ONLINE
1638Inspectoratul marinei militare a Ministerului de război al României1916-1924Inventare ONLINE
1640Asociația funcţionarilor poliţienești din or. Chişinău1928-1938Inventare ONLINE
1642Închisoarea centrală din Bălţi1929-1944Inventare ONLINE
1643Partidul Naţional-Ţărănist, secția Tighina1934Inventare ONLINE
1644Închisoarea centrală din Tighina1925Inventare ONLINE
1645Închisoarea militară a Corpului III armată, Chişinău1916-1944Inventare ONLINE
1646Legiunea mobilă de jandarmi nr. 31935Inventare ONLINE
1647Plutonul nr. 2 grăniceri pază Otaci, jud. Soroca1940Inventare ONLINE
1648Inspectoratul de Stat al miliţiei din Gubernia Basarabia1917-1918Inventare ONLINE
1649Secţia miliţiei regionale Republicii Democratice Moldoveneşti1917-1918Inventare ONLINE
1650Regimentul nr. 5 de jandarmi1918-1929Inventare ONLINE
1651Compania 5 grăniceri pază Rezina, regimentul 61939-1940Inventare ONLINE
1652Uniunea creştinilor ortodocşi din Basarabia1923-1924Inventare ONLINE
1653Organizația Partidului Poporului din Tighina1925-1935Inventare ONLINE
1654Partidul Naţional-Creştin (Cuzist), secția Tighina1930-1938Inventare ONLINE
1655Șeful miliţiei din judeţul şi oraşul Soroca1917-1918Inventare ONLINE
1656Poliţia punctului de frontieră Ciobruciu din Judeţul Tighina1918-1935Inventare ONLINE
1657Primăria com. Tureatca, jud. Dorohoi, România1938Inventare ONLINE
1658Departamentul Guvernatorului Civil al Transnistriei1941-1944Inventare ONLINE
1659Corpul VII armată1942Inventare ONLINE
1660Miliţia oraşului Bender1916-1919Inventare ONLINE
1661Curtea marţială a marinei militare1917-1918Inventare ONLINE
1662Comandamentul gărzii naţionale „Frontul Renaşterii Naţionale” din Ţinutul Nistru1939-1940Inventare ONLINE
1663Centrul industrial de apărare pasivă din or. Tighina1934-1940Inventare ONLINE
1664Comisia mixtă nr. 5, or. Tighina1929Inventare ONLINE
1665Compania 6 grăniceri pază Şoldăneşti şi Rezina, regimentul 61933-1939Inventare ONLINE
1666Compania 1 grăniceri pază Căuşeni, judeţul Tighina1934Inventare ONLINE
1667Spitalul comunei Năduşita, jud. Soroca1933Inventare ONLINE
1668Comisariatul poliției Leova1919-1944Inventare ONLINE
1669Partidul Social-Democrat Tighina1933Inventare ONLINE
1670Corpul IV armată1921-1941Inventare ONLINE
1671Uniunea ofiţerilor de rezervă şi în retragere, secţia Tighina1930-1937Inventare ONLINE
1672Partidul Naţional-Agrar, secția Tighina1932-1935Inventare ONLINE
1673Partidul Naţional-Liberal, secția Tighina1930-1937Inventare ONLINE
1674Poliţia punctului de frontieră Talmaz din judeţul Tighina1919Inventare ONLINE
1676Brigada nr. 3 de jandarmi, Chişinău1924-1926Inventare ONLINE
1677Tribunalul militar al Corpului IV armată, or. Iaşi1924Inventare ONLINE
1678Batalionul nr. 3 de jandarmi Chişinău1930Inventare ONLINE
1679Redacţia ziarului „Sfatul Ţării”1918Inventare ONLINE
1680Garda naţională ”Frontul Renaşterii Naţionale” a jud. Lăpuşna1939Inventare ONLINE
1681Obștea de muncă nr. 2 din cătunul Veselîi, jud. Dubăsari1941Inventare ONLINE
1682Banca salariaţilor publici din Chişinău, SA1933Inventare ONLINE
1683Compania de jandarmi din Cahul a regimentului nr. 51924Inventare ONLINE
1684Administrația financiară a jud. Orhei1926-1940Inventare ONLINE
1686Detaşamentul de jandarmi călare din Comrat, jud. Tighina1933Inventare ONLINE
1688Judecătoria de muncă din Chişinău1936-1939Inventare ONLINE
1691Districtele și sectoarele agricole a judeţului Cahul1918-1939Inventare ONLINE
1692Oficiul de control poştal mobil, litera T1918Inventare ONLINE
1693Șeful de recrutare al judeţului Tighina1918-1943Inventare ONLINE
1694Legiunea străjerilor Tighina, Falanga străjerilor din Ținutul Nistru1938Inventare ONLINE
1695Subinspectoratul pregătirii premilitare și educației extrașcolare Iași1937Inventare ONLINE
1696Garnizoana Soroca a Corpului IV armată1921-1935Inventare ONLINE
1697Directoratul de finanţe din Basarabia1919-1921Inventare ONLINE
1698Gimnaziul mixt comercial Briceni, judeţul Hotin1928-1937Inventare ONLINE
1699Comisariatul poliţiei a punctului de frontieră Tighina din judeţul Tighina1917-1938Inventare ONLINE
1701Poliţia punctului de frontieră Cristeşti, jud. Iaşi1917-1922Inventare ONLINE
1702Chestura poliţiei or. Galaţi, România1922-1935Inventare ONLINE
1703Liga navală română, Sucursala Bălţi1938Inventare ONLINE
1704Curtea marţială a Corpului IV armată, Iaşi1920-1922Inventare ONLINE
1705Administraţia comercială a monopolurilor din Tiraspol1942-1943Inventare ONLINE
1706Comandantul militar din Basarabia1923Inventare ONLINE
1707Uniunea băncilor populare şi a cooperativelor din jud. Bălţi1930-1944Inventare ONLINE
1708Serviciul sanitar-veterinară din jud. Lăpușna1924-1931Inventare ONLINE
1709Organizația Partidului Naţional-Liberal din jud. Soroca1936-1938Inventare ONLINE
1710Judecătoria mixtă Călăraşi, jud. Lăpuşna1943-1944Inventare ONLINE
1711Barou avocaților Lăpușna1918-1939Inventare ONLINE
1712Directoratul de control din Basarabia1917-1922Inventare ONLINE
1713Comisariatul superior al guvernului în Basarabia și Bucovina, or. Chișinău 1924-1927Inventare ONLINE
1714„Soia”, Societatea anonimă română pentru cultura și exportul semințelor oleaginoase, or. Chişinău1935-1939Inventare ONLINE
1715„Colegiul liber” al Societăţii pentru acordarea ajutorului, pentru întreţinerea tineretului în şcolile superioare şi medii1929Inventare ONLINE
1716Asociaţia culturală pentru lumină şi cultura poporului „Astra”. Regionala Basarabia1933-1937Inventare ONLINE
1717Compania pompieri Chişinău1927-1943Inventare ONLINE
1718Comitetul agricol din Mîndîcăuţi, judeţul Hotin1917-1918Inventare ONLINE
1719Corpul contabililor autorizaţi şi a experţilor contabili din Chişinău1929-1933Inventare ONLINE
1720Regia monopolurilor statului din Chişinău1922-1938Inventare ONLINE
1721Ferma statului „Ion Antonescu” din comuna Camenca, judeţul Rîbniţa1941-1944Inventare ONLINE
1722Spitalul s. Trinca, jud. Hotin1939-1942Inventare ONLINE
1724Secretariatul General al Refacerii şi Aprovizionării din Basarabia1920-1921Inventare ONLINE
1725Ministerul de Război al Republicii Democratice Moldoveneşti1915-1918Inventare ONLINE
1729Ocolul silvic din comuna Raşcov, judeţul Rîbniţa1941-1944Inventare ONLINE
1730Moara T. Cogan, or. Chişinău1919Inventare ONLINE
1731Direcţia aviaţiei civile Chişinău1933-1934Inventare ONLINE
1732Direcţia generală a pescarilor, serviciul Basarabiei1920-1944Inventare ONLINE
1733Compania de recunoaștere, regimentul 6 grăniceri1938-1944Inventare ONLINE
1734Curtea marţială a diviziei 1 cavalerie1917-1921Inventare ONLINE
1735Regimentul nr. 6 de jandarmi1919-1929Inventare ONLINE
1736Cercul de recrutare din Orhei, Corpul III armată1934Inventare ONLINE
1737Comandamentul organizaţiei cercetaşilor din Basarabia, or. Chişinău1926-1930Inventare ONLINE
1738Regimentul 5 artilerie1941-1944Inventare ONLINE
1739Corpul III armată1921-1943Inventare ONLINE
1740Tribunalul judeţului Orhei1919-1944Inventare ONLINE
1741Serviciul zootehnic şi sanitar-veterinar Chişinău1920-1943Inventare ONLINE
1742Centrul de instruire nr. 3 a jandarmilor din Chişinău1934-1939Inventare ONLINE
1743Regimentul 25 artilerie1928-1944Inventare ONLINE
1744Curtea marţială a garnizoanei Tiraspol1943Inventare ONLINE
1745Comisia de judecată a negustorilor speculanți din Chişinău1922-1930Inventare ONLINE
1746Curtea marţială a diviziei a 3-a1921Inventare ONLINE
1747Curtea marţială a diviziei a 9-a1919-1920Inventare ONLINE
1748Curtea marţială a Corpului III armată1905-1944Inventare ONLINE
1749Batalionul 15 exploataţie al Armatei a III-a1942Inventare ONLINE
1750Falanga străjerilor Ţinutului Nistru1939Inventare ONLINE
1751Divizia 2 vânători de munte1942-1943Inventare ONLINE
1752Organizația Partidului Naţional-Ţărănist din jud. Soroca1932-1936Inventare ONLINE
1753Comisia judeţului Soroca pentru revizuirea funcţionarilor rămaşi în Basarabiei1941Inventare ONLINE
1754Cercul de recrutare jud. Lăpușna, Corpul III armată1942Inventare ONLINE
1755Redacţia ziarului „Cuvîntul Moldovenesc”1939Inventare ONLINE
1756Miliţia judeţului Bălţi1917Inventare ONLINE
1757Cooperativa de exploatare a pădurilor „Stejarul”, com. Arioneşti, jud. Soroca1933Inventare ONLINE
1758Poliţia or. Cîmpina, România1908-1916Inventare ONLINE
1759Prefectura poliţiei or. Iaşi, România1911-1917Inventare ONLINE
1760Consilieratul agricol al jud. Bălţi1918-1930Inventare ONLINE
1761Inspectoratul regional al jandarmeriei, Chişinău1924-1944Inventare ONLINE
1766Secţia căii ferate Sud-vest, Chişinău1887-1918Inventare ONLINE
1767Bănca Naţională a României, Agenţia Bălţi1923-1944Inventare ONLINE
1768Banca viticolă a României, sucursala Chişinău1923-1930Inventare ONLINE
1769Subinspectoratul pregătirii premilitare și educației extrașcolare Lăpuşna1938-1944Inventare ONLINE
1770Consilieratul agricol al jud. Soroca1919-1930Inventare ONLINE
1771Banca română de credit SA, Agenţia Chişinău1937Inventare ONLINE
1772Inspectoratul regional nr. XV al învăţământului public şi instituţiile subordonate1874-1941Inventare ONLINE
1773Oficiul poștei, telefonului și telegrafului din Bălţi1929-1939Inventare ONLINE
1774Percepţia circumscripţiei Ciuciuleni Administrației financiare jud. Lăpușna1939Inventare ONLINE
1777Camera de comerț și industrie a jud. Soroca1922-1944Inventare ONLINE
1778Camera de comerț și industrie a jud. Lăpușna1918-1942Inventare ONLINE
1779Ocolul silvic Ocniţa-Nord, judeţul Hotin1932-1935Inventare ONLINE
1780Banca „Unirea” Chişinău1928Inventare ONLINE
1781Cursuri de seară pentru maturi pe lîngă Uniunea studenților din orașul și județul Bender1917Inventare ONLINE
1782Spitalul de boli mintale şi nervoase din Costiujeni, jud. Lăpușna1931Inventare ONLINE
1783Inspectoratul industrial din regiunea nr. 6, Chişinău1924-1938Inventare ONLINE
1784Serviciul sanitar al jud. Dubăsari1942-1943Inventare ONLINE
1785Camera de muncă din judeţul Lăpuşna1924-1944Inventare ONLINE
1786Inspectoratul regional de muncă Chișinău1919-1944Inventare ONLINE
1789Consilieratul agricol al jud. Cahul1918-1930Inventare ONLINE
1790Camera agricolă a judeţului Cahul1925-1941Inventare ONLINE
1793Camera agricolă a judeţului Lăpuşna1918-1944Inventare ONLINE
1794Serviciul zootehnic şi sanitar-veterinar „IonVoievod”, judeţul Cahul1942-1943Inventare ONLINE
1795Direcţia Chişinău a Uniunii cooperativelor evreiești din Basarabia1926-1930Inventare ONLINE
1796Comitetele şcolare din Basarabia1919-1943Inventare ONLINE
1797Administrația financiară a județului Soroca1918-1944Inventare ONLINE
1798Biroul vamal Chişinău1918-1940Inventare ONLINE
1799Serviciul de poduri și şosele din Basarabia1918-1944Inventare ONLINE
1800Cercul de recrutare a jud. Soroca, Corpul IV armată1918-1944Inventare ONLINE
1801Comitetul funciar de plasă Carbalia, judeţul Cahul1918Inventare ONLINE
1802Oficiul poștei, telefonului și telegrafului din Cahul1925-1944Inventare ONLINE
1803Camera de comerț și industrie a jud. Cahul1928-1943Inventare ONLINE
1804Inspectoratul sanitar al regiunei IX din Basarabia1922-1944Inventare ONLINE
1808Direcţia pentru construcţia noilor linii a Societăţii căilor ferate din Basarabia1917Inventare ONLINE
1812Primăria oraşului Soroca1919-1944Inventare ONLINE
1813Camera agricolă a Judeţului Soroca1920-1944Inventare ONLINE
1815Judecătoria urbană Soroca1918-1943Inventare ONLINE
1817Bursa de cereale şi mărfuri Chişinău1925-1934Inventare ONLINE
1818Casa de credit a agricultorilor din jud. Soroca1925-1940Inventare ONLINE
1820Comisarul Guberniei Basarabia1917Inventare ONLINE
1821Comisarul judeţului Chişinău1917Inventare ONLINE
1822Comisia electorală pentru alegerile în adunarea constituantă a Judeţului Chişinău1917Inventare ONLINE
1823Comisia electorală pentru alegerile în adunarea constituantă a Judeţului Orhei1917Inventare ONLINE
1824Comisia electorală pentru alegerile în adunarea constituantă de pe lângă Parcul nr. 27 al diviziei de artilerie grea din Chişinău1917Inventare ONLINE
1825Comitetul executiv a judeţului Soroca1917Inventare ONLINE
1826Cursurile serale mixte ale lui Kulin1917-1918Inventare ONLINE
1827Comitetul raional funciar Bolboca, judeţul Ismail1918Inventare ONLINE
1828Patronajul (Tutela) plasei Cotiujeni din judeţul Soroca1917Inventare ONLINE
1829Comitetul funciar al Guberniei Basarabia1917-1918Inventare ONLINE
1830Comitetul funciar de plasă Dancăuţi, judeţul Hotin1916-1917Inventare ONLINE
1831Comitetul funciar al judeţului Orhei1918Inventare ONLINE
1832Comitetul funciar de plasă Ialoveni, judeţul Chişinău1917Inventare ONLINE
1833Uprava de aprovizionare a judeţului Chişinău1917Inventare ONLINE
1834Uprava de aprovizionare a judeţului Soroca1917Inventare ONLINE
1835Uprava de aprovizionare a Guberniei Basarabia1917-1918Inventare ONLINE
1838Inspectoratul penitenciarelor al Republicii Democratice Moldoveneşti1917-1918Inventare ONLINE
1839Comitetul polonez din or. Moscova1915-1917Inventare ONLINE
1843Uniunea băncilor populare şi a cooperativelor judeţului Hotin1942Inventare ONLINE
1844Uniunea foştilor ofiţeri a Republicii Democratice Moldoveneşti, secția Bălţi1931-1939Inventare ONLINE
1845Comitetul agricol din Marievca, judeţul Tighina (Bender)1918Inventare ONLINE
1846Comitetul funciar de plasă Edineţ, judeţul Hotin1917Inventare ONLINE
1847Uprava de zemstvă a plasei Ciocîlteni, judeţul Orhei1917-1918Inventare ONLINE
1848Şcolile primare a județului Bălţi1918-1944Inventare ONLINE
1849Cursuri pregătitoare E. P. Soloviova din Tighina1921Inventare ONLINE
1853Şcolile primare mixte a județului Tighina1922-1943Inventare ONLINE
1854Inspectoratul şcolar din regiunea 13, Iaşi1928-1929Inventare ONLINE
1856Inspectoratul şcolar din regiunea 11, Galaţi1923-1929Inventare ONLINE
1857Şcolile primare din Lăpuşna1927-1943Inventare ONLINE
1861Grădiniţa nr. 7 din Chişinău1939Inventare ONLINE
1862Directoratul Învăţămîntului şi cultelor din Basarabia şi instituţiile subordinate1817–1944Inventare ONLINE
1866Subinspectoratul şcolar al r. Slobozia1941-1943Inventare ONLINE
1869Grădiniţa din comuna Nicoreni, judeţul Bălţi1933Inventare ONLINE
1874Cursuri pedagogice evreieşti din Chişinău1921-1922Inventare ONLINE
1877Ferma Lunca, judeţul Dubăsari1942-1943Inventare ONLINE
1878Şcoala superioară comercială din Leova, judeţul Cahul1933-1934Inventare ONLINE
1879Ferma „Mareşalul Antonescu”, Tiraspol1941-1944Inventare ONLINE
1882Şcolile primare din Dubăsari1941-1943Inventare ONLINE
1886Şcolile primare din Tiraspol1941-1943Inventare ONLINE
1887Şcolile primare din Soroca1919-1944Inventare ONLINE
1888Şcolile primare din Cahul1918-1944Inventare ONLINE
1889Şcolile primare mixte din Hotin1926-1944Inventare ONLINE
1890Arhivele Statului din Chişinău1920-1940Inventare ONLINE
1891Directoratul Muncii şi Asigurării Sociale din Basarabia1944Inventare ONLINE
1892Comisiunea de unificare pentru Basarabia1921Inventare ONLINE
1893Comisia de lichidare a Sfatului Ţării1916-1918Inventare ONLINE
1894Directoratul Afacerilor Administrative al Guvernămîntului Basarabiei1941-1944Inventare ONLINE
1895Administraţia Ţinutul Prut (judeţele Bălţi şi Soroca)1938-1941Inventare ONLINE
1896Camera agricolă a Judeţului Bălţi1926-1944Inventare ONLINE
1897Districtele și sectoarele agricole a judeţului Soroca1941-1943Inventare ONLINE
1898Districtele și sectoarele agricole a judeţului Bălţi1919-1943Inventare ONLINE
1899Camera agricolă a Judeţului Tighina1933-1944Inventare ONLINE
1900Districtele și sectoarele agricole a judeţului Tighina1921-1943Inventare ONLINE
1901Districtele și sectoarele agricole a judeţului Lăpuşna1919-1944Inventare ONLINE
1902Ferma satului Afumaţi, judeţul Lăpuşna1942Inventare ONLINE
1903Ferma statului Baimaclia, judeţul Cahul1941-1943Inventare ONLINE
1904Ferma statului Bozieni, judeţul Lăpuşna1942-1944Inventare ONLINE
1905Ferma statului Hînceşti, judeţul Lăpuşna1941- 1944Inventare ONLINE
1906Ferma Drăgăneşti, judeţul Bălţi1941-1944Inventare ONLINE
1907Ferma statului Căinari, judeţul Tighina1942-1944Inventare ONLINE
1908Pepiniera „M. Kogâlniceanu”, comuna Ştiubei, judeţul Dorohoi1936Inventare ONLINE
1909Ferma statului Constantineşti, judeţul Cahul1938-1944Inventare ONLINE
1910Administraţia grădinile statului Copanca şi Talmaz, jud. Tighina1931-1944Inventare ONLINE
1911Ferma statului Lăpuşna, judeţul Lăpuşna1941-1944Inventare ONLINE
1912Ferma statului Petricani, judeţul Lăpuşna1942-1943Inventare ONLINE
1913Ferma statului Sadîc, judeţul Cahul1936-1939Inventare ONLINE
1914Ferma statului Șalvirii Vechi, judeţul Soroca1942-1943Inventare ONLINE
1915Ferma statului Sărata Galbenă, judeţul Lăpuşna1941-1944Inventare ONLINE
1916Ferma statului Flămînda, judeţul Bălţi1943Inventare ONLINE
1917Camera de comerț și industrie a jud. Bălţi1940-1944Inventare ONLINE
1918Fabrica de bere din or. Bălţi1941, 1943Inventare ONLINE
1919Moara comunală nr. 2 din or. Bălţi1941, 1943Inventare ONLINE
1920Moara comunală nr. 3 din or. Bălţi1942-1943Inventare ONLINE
1921Moara comunală nr. 4 din or. Bălţi1941-1942Inventare ONLINE
1922Moara comunală nr. 5 din or. Bălţi1941-1942Inventare ONLINE
1923Baia comunală nr. 1 din or. Bălţi1943Inventare ONLINE
1924Fabrica de ulei şi săpun din or. Bălţi1942Inventare ONLINE
1925Atelierele mecanice comunale din or. Bălţi1941-1943Inventare ONLINE
1926Fabrica de zahăr din Bălţi1942Inventare ONLINE
1927Fabrica de alcool (spirt) „Dragoş Vodă”, Chişinău1942-1943Inventare ONLINE
1928Camera de comerț și industrie a jud. Orhei1942-1944Inventare ONLINE
1929Atelierele agricole din Taraclia, judeţul Tighina1944Inventare ONLINE
1930Oficiul de port Leova, jud. Cahul1940Inventare ONLINE
1931Inspecţia de exploatare nr. 9 a Direcțiunii generale a căii ferate române, or. Chişinău1921-1944Inventare ONLINE
1932Inspectoratul Poştei, Telefonului şi Telegrafului al Basarabiei1918-1944Inventare ONLINE
1933Serviciul drumurilor naționale din jud. Cahul1938-1939Inventare ONLINE
1934Banca Naţională a României în Basarabia, Agenţia Cahul1942-1943Inventare ONLINE
1935Banca Naţională a României în Basarabia, Agenţia Chişinău1924-1944Inventare ONLINE
1936Societatea anonimă română pentru achiziţii şi valorificări de imobile, sucursala Chişinău1939-1940Inventare ONLINE
1937Banca Naţională a României în Basarabia, Agenţia Orhei1939Inventare ONLINE
1938Inspectoratele şcolare din Basarabia1940-1944Inventare ONLINE
1941Inspectoratul şcolar din judeţul Gorj, or. Tîrgu Jiu1942-1944Inventare ONLINE
1948Consiliul interşcolar din Chişinău1942Inventare ONLINE
1953Inspectoratul şcolar din Ţinutul Mureş, or. Alba-IuliaFără datăInventare ONLINE
1959Inspectoratul şcolar din judeţul Sibiu, or. Sibiu1944-1945Inventare ONLINE
1972Liceul militar „Regele Ferdinand I”, Chişinău1919-1944Inventare ONLINE
1975Liceul militar „Generalul Macarovici”, IaşiFără datăInventare ONLINE
1978Gimnaziul industrial de fete, Chişinău1928-1939Inventare ONLINE
1990Şcoala agricolă din comuna Grinăuţi, judeţul Soroca1918-1944Inventare ONLINE
1992Şcoala specială tehnico-industrială „Tehnicum” din Chişinău1932-1939Inventare ONLINE
1994Şcoala de cântăreți bisericești din Chișinău1924-1943Inventare ONLINE
1995Şcoala agricolă „I. Gh. Ciorescu”, com. Cricova, jud. Lăpuşna1942-1944Inventare ONLINE
1996Şcoala agricolă din Cucuruzeni, judeţul Orhei1919-1944Inventare ONLINE
1997Şcoala agricolă din comuna Cupcui, judeţul Cahul1923-1943Inventare ONLINE
2000Şcoala de viticultură din comuna Saharna, judeţul Orhei1919-1944Inventare ONLINE
2001Şcolile primare mixte din Orhei1918-1944Inventare ONLINE
2005Comitetul şcolar din judeţul Sibiu, or. SibiuFără datăInventare ONLINE
2007Grădinițele de copii din judeţul Orhei1933-1941Inventare ONLINE
2008Grădinițele de copii din judeţul Soroca1928-1943Inventare ONLINE
2009Căminul de băieţi orfani, or. Chişinău1943Inventare ONLINE
2010Imprimeria comunală Bălţi1941-1943Inventare ONLINE
2011Muzeul Naţional din Chişinău1918-1944Inventare ONLINE
2012Serviciul sanitar al mun. Bălţi1938Inventare ONLINE
2013Serviciul sanitar al jud. Bălţi1935, 1939Inventare ONLINE
2014Oficiul asigurării sociale Bălţi1941-1942Inventare ONLINE
2015Serviciul sanitar al jud. Cahul1942Inventare ONLINE
2016Casa de asigurări sociale ChişinăuFără datăInventare ONLINE
2017Filiala Crucii Roșii din Orhei1942-1944Inventare ONLINE
2018Subinspectoratul pregătirii premilitare și educației extrașcolare Orhei1941-1943Inventare ONLINE
2019Judecătoriile rurale din Basarabia1918-1944Inventare ONLINE
2022Avocatura statului, jud. Bălţi1932-1936Inventare ONLINE
2023Azilul de bătrîni, or. Bălţi1936-1944Inventare ONLINE
2024Comisia centrală de pe lîngă Prefectura judeţului Lăpuşna de revizuirea funcţionarilor rămaşi în BasarabieiFără datăInventare ONLINE
2025Comisia judeţului de pe lîngă Prefectura judeţului Orhei pentru revizuirea funcţionarilor rămaşi în Basarabiei1941Inventare ONLINE
2026Legiunea străjerilor judeţului Soroca1938-1939Inventare ONLINE
2027Plutonul nr. 1 a companiei de jandarmi din Soroca a regimentului 6 din Rezina, jud. Orhei1926Inventare ONLINE
2028Compania de jandarmi din Tighina1924-1926Inventare ONLINE
2029Închisoarea centrală din Orhei1939-1944Inventare ONLINE
2030Penitenciarul central Tiraspol1943Inventare ONLINE
2031Şcoala profesională de fete din Comrat1942-1944Inventare ONLINE
2032Ministerul Agriculturii şi Domeniilor din România1918-1925Inventare ONLINE
2033Şcoala de gospodărire Ecaterineanca, judeţul Tighina1942-1944Inventare ONLINE
2034Şcoala de gospodărire Romăneşti, judeţul Tighina1944Inventare ONLINE
2035Şcoala agricolă din comuna Purcari, judeţul Cetatea-Albă1938-1944Inventare ONLINE
2036Lagărul suspecţilor din Oneştii Noi, jud. Lăpuşna1942Inventare ONLINE
2037Comisiunea de repartizare a foştilor locuitori din Basarabia, Bucovina şi Transnistria1943Inventare ONLINE
2038Punctul de vinificaţie din Grigoriopol, jud. Dubăsari1942Inventare ONLINE
2039Ferma de stat „Ulma”, judeţul Rîbniţa1942-1943Inventare ONLINE
2041Inspecţia de exploatare nr. 8 a Direcțiuneigenerale a căilor ferate române, or. Cernăuți1920-1944Inventare ONLINE
2042Centrul de informaţie „H” al Armatei a III-a1941-1944Inventare ONLINE
2043Închisoarea centrală din Rîbniţa1942Inventare ONLINE
2045Consilieratul agricol al jud. Lăpușna1919-1930Inventare ONLINE
2046Primăriile județului Akkerman1917-1944Inventare ONLINE
2047Banca populară „Regele Ferdinand”, com. Slobozia Mare, jud. Ismail1929Inventare ONLINE
2050Districtele și sectoarele agricole a judeţului Hotin1941-1943Inventare ONLINE
2055Penitenciarul Soroca1939-1944Inventare ONLINE
2057Regia economică Chişinău1939-1944Inventare ONLINE
2058Curs profesional de ucenici comerciali şi industriali din Bălţi1943-1944Inventare ONLINE
2059Depozitul de vînzare Floreşti a Casei autonome a monopolurilor Regatului România, jud. Soroca1942-1944Inventare ONLINE
2060Circumscripţia culturii tutunului Şoldăneşti, judeţul Orhei1926-1943Inventare ONLINE
2061Circumscripţia culturii tutunului Ignăţei, judeţul Orhei1941-1944Inventare ONLINE
2062Serviciul drumurilor naționale din jud. Bălţi1920-1944Inventare ONLINE
2063Serviciul drumurilor naționale din jud. Lăpușna1921-1944Inventare ONLINE
2064Serviciul drumurilor naționale din jud. Tighina1921-1944Inventare ONLINE
2065Prefectura judeţului Dubăsari, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunele subordinate1941-1944Inventare ONLINE
2066Primăriile judeţului Ismail1918-1944Inventare ONLINE
2067Prefectura judeţului Cahul, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunele subordonate1918-1944Inventare ONLINE
2068Comisia (Uprava) interimară a zemstvei din volostea Cotiujeni, judeţul Soroca 1918-1920Inventare ONLINE
2069Prefectura judeţului Orhei, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunele subordonate1918-1944Inventare ONLINE
2070Prefectura judeţului Rîbniţa, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunele subordinate1941-1944Inventare ONLINE
2071Prefectura judeţului Soroca, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunele subordonate1918-1944Inventare ONLINE
2072Prefectura judeţului Tiraspol, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunele subordonate1941-1944Inventare ONLINE
2073Preturile și primăriile judeţului Hotin1918-1944Inventare ONLINE
2074Secţia şi posturile de jandarmi din jud. Akkerman1918-1940Inventare ONLINE
2075Legiunea şi posturile de jandarmi a judeţului Bălţi1918-1940Inventare ONLINE
2076Postul de jandarmi Cuza-Vodă, jud. Ismail1935Inventare ONLINE
2077Legiunea de jandarmi, secţiile şi posturile judeţului Cahul1929-1944Inventare ONLINE
2078Legiunea de jandarmi, secţiile şi posturile judeţului Lăpuşna1918-1944Inventare ONLINE
2079Legiunea de jandarmi, secţiile şi posturile judeţului Orhei1920-1944Inventare ONLINE
2080Legiunea de jandarmi, secţiile şi posturile judeţului Soroca1920-1944Inventare ONLINE
2081Legiunea de jandarmi, secţiile şi posturile judeţului Tighina1918-1944Inventare ONLINE
2082Legiunea de jandarmi, secţiile şi posturile judeţului Hotin1930-1942Inventare ONLINE
2086Comitetul pentru protecţia silvică a Guberniei Basarabia 1884-1917Inventare ONLINE
2089Procurorul judeţului Bender1833Inventare ONLINE
2090Curtea de tutelă a nobilimii din judeţul Leova1831-1838Inventare ONLINE
2104Balș – boier1858-1860Inventare ONLINE
2105Anchetatorul eparhial al districtului V Orhei, localitatea Călăraşi1897Inventare ONLINE
2107Progimnaziul de fete din or. Bender1875-1884Inventare ONLINE
2108Directoratul învăţămîntului public din Basarabia şi instituţiile subordinate1892-1923Inventare ONLINE
2109Directoratul de justiţie din Basarabia1917-1922Inventare ONLINE
2110Asociaţia generală a personalului sanitar, filiala Soroca1930-1938Inventare ONLINE
2111Şcoala de meserii Todireşti, judeţul Tighina1924-1930Inventare ONLINE
2112Regimentul 12 infanterie1944Inventare ONLINE
2113Maria Nagovskaia (Ahnovskaia) – pedagog1837-1954Inventare ONLINE
2114Alexandru Plămădeală – sculptor, pedagog1896-1999Inventare ONLINE
2115Principii Callimachi şi Văcărescu1795-1916Inventare ONLINE
2116Vladimir Ocuşco – pictor, pedagog1848-1962Inventare ONLINE
2117Şneer Kogan – pictor, pedagog1889-1940Inventare ONLINE
2118Lidia Babici (Hîncu) – interpretă de operă, pedagog1914-1939Inventare ONLINE
2119Mănăstirea Noul-Neamţ (Chiţcani) sec. XIV–XXInventare ONLINE
2120Secţia poştei şi telegrafului a districtului Chişinău1894-1920Inventare ONLINE
2121Vasile Gutor –muzician, pedagog, profesor1864-1957Inventare ONLINE
2122Peceţi şi matrice ale instituţiilor Basarabiei sec. XIX-XX. Colecţie1812-1958Inventare ONLINE
2123Primăriile judeţului Ananiev1941-1943Inventare ONLINE
2127Memorii ale participanţilor la mişcarea comunistă ilegală din Basarabia în anii 1918-1940. Colecție1918-1940Inventare ONLINE
2128Consulatul Imperiului Rus în Italia, or. Roma1856-1858Inventare ONLINE
2129Legionarii din România şi Basarabia. Colecție1941-1942Inventare ONLINE
2130Istoria satului Chiştelniţa, jud. Orhei, pentru anii 1805-1939. Colecție1805-1939Inventare ONLINE
2131Comitetul Cadastral de plasă Novoselița, județul Hotin1918Inventare ONLINE
2132Colecția manuscrise1744Inventare ONLINE
R-113Comisiile electorale privind alegerile în Sovietul Suprem al URSS pentru RSS Moldovenească1940-1981Inventare ONLINE
R-115Comisiile electorale privind alegerile în Sovietul Suprem al RSSM1946-1980Inventare ONLINE
R-117Comisiile electorale privind alegerile în sovietele locale ale deputaţilor oamenilor muncii al RSS Moldoveneşti1947-1963Inventare ONLINE
R-281Comisariatul Norodnic al Agriculturii al RASSM1932-1940Inventare ONLINE
R-283Judecătoria Supremă a RASSM1924-1941Inventare ONLINE
R-287Comisariatul Norodnic al finanţelor al RASSM, or. Tiraspol1929-1940Inventare ONLINE
R-340Punctul de control şi filtraţie al CNAI (NKVD) al RSSM1944-1947Inventare ONLINE
R-409Arhiva de stat a judeţului Chişinău1944-1948Inventare ONLINE
R-431Pepiniera pomicolă din or. Tiraspol1923-1927Inventare ONLINE
R-439Punctul de achiziție din Tiraspol al Biroului raional Odesa S.A. „Hleboproduct” („Хлебопродукт”)1924-1927Inventare ONLINE
R-531Comisariatul militar al județului Tiraspol1919-1922Inventare ONLINE
R-532Secţia financiară a Comitetului executiv judeţean Tiraspol al Sovietului de deputaţi ai muncitorilor, țăranilor și soldaților Armatei Roșii1920-1923Inventare ONLINE
R-535Comitetul executiv al Sovietului sătesc Cotiujeni de deputaţi ai oamenilor muncii din raionul Cotiujeni din RSSM1940-1941Inventare ONLINE
R-628Trustul moldovenesc de vinificație și producere a băuturilor nealcoolice „Moldvintrest”, or. Tiraspol1934-1937Inventare ONLINE
R-630Inspectoratul de stat republican pentru seminţe1938-1969Inventare ONLINE
R-648Comitetul revoluţionar al judeţelui Tiraspol1920-1925Inventare ONLINE
R-650Comisia specială militară de aprovizionare din jud. Tiraspol1919-1922Inventare ONLINE
R-651Comitetul executiv al Sovietului judeţean Tiraspol de deputaţi ai muncitorilor, țăranilor și soldaților Armatei Roșii din Gubernia Odessa1920-1923Inventare ONLINE
R-653Secţia funciară a Comitetului executiv judeţean Tiraspol al Sovietului de deputaţi ai muncitorilor, țăranilor și soldaților Armatei Roșii1919-1924Inventare ONLINE
R-654Secţia din Tiraspol „Gubmuca” al Direcție industriei morăritului al Guberniei Odesa1920-1921Inventare ONLINE
R-656Secţia învăţămîntului public a Comitetului executiv judeţean Tiraspol al Sovietului de deputaţi ai muncitorilor, țăranilor și soldaților Armatei Roșii1919-1923Inventare ONLINE
R-657Secţia arhivă a NKVD al RASSM1920-1940Inventare ONLINE
R-662Trezorăria judeţului Tiraspol1918-1919Inventare ONLINE
R-710Tribunalul militar al Comisariatului Norodnic al Afacerilor Interne al RSSM1944-1945Inventare ONLINE
R-725Comisariatul militar orăşenesc din Dubăsari şi Grigoriopol1918Inventare ONLINE
R-726Comisariatul militar al județului Balta1918-1922Inventare ONLINE
R-736Staţia de telefonie interurbană din Chişinău1946-1954Inventare ONLINE
R-781Direcţia judeţeană Tiraspol a comandantului militar1918Inventare ONLINE
R-820Direcţia principală de comercializare a produselor industriei de carne şi lapte din RSSM „Glavmiasomolsbît” 1944-1947Inventare ONLINE
R-861Sectorul spatelui frontului din judeţul Tiraspol1924Inventare ONLINE
R-881Telegraful central din Chişinău1945-1954Inventare ONLINE
R-882Oficiul de comunicații a judeţului Chişinău1944-1947Inventare ONLINE
R-883Direcţia miliţiei a judeţului Tiraspol 1920-1923Inventare ONLINE
R-895Staţia de telefoane a or. Chişinău1945-1954Inventare ONLINE
R-897Comitetul executiv Guberniei Basarabia al Sovietului de deputaţi ai muncitorilor, soldaţilor şi ţăranilor din or. Chişinău1917Inventare ONLINE
R-915Arhiva istorică de Stat a judeţului Bender1940-1941Inventare ONLINE
R-916Biroul republican de proiectare al Direcţiei principale a drumurilor de pe lîngă SCN al RSSM1940Inventare ONLINE
R-918Depozitul de colectare şi comercializare al Direcției principale de comercializare pe transport maritim „Glavtorgmortrans” („Главторгмортранс”)1946-1949Inventare ONLINE
R-921Tehnicumul agricol al colhozului din Moldova, or. Tiraspol1936-1941Inventare ONLINE
R-922Şcoala de perfecţionare a lucrătorilor din colhozuri, or. Tiraspol1938-1941Inventare ONLINE
R-934Comitetul executiv al Sovietului raional Nisporeni de deputaţi ai ai oamenilor muncii din RSSM1940-1941Inventare ONLINE
R-987Arhiva de Stat a oraşului Bălţi1948-1952Inventare ONLINE
R-1021Oficiul de comunicații a judeţului Orhei1945-1946Inventare ONLINE
R-1026Comisia Republicană Extraordinară de Stat pentru constatarea şi examinarea crimelor și pagubelor cauzate de armatele germane şi române pe teritoriul RSSM între anii 1941-19441943-1947Inventare ONLINE
R-1114Comitetul local al Sindicatului lucrătorilor instituţiilor de stat a Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM1940-1941Inventare ONLINE
R-1131Comitetul județului Tiraspol de însămînţare al RASSM1920-1921Inventare ONLINE
R-1132Prezidiul Colegiului Avocaţilor din RASSM1936-1941Inventare ONLINE
R-1134Comisariatul Norodnic al Justiţiei al RASSM1926-1941Inventare ONLINE
R-1136Biroul de colectare şi prelucrare a materiei secundare „Glavcşelcsîrio” („Главшелксырье”)1938-1940Inventare ONLINE
R-1140Comisariatul Norodnic al Învăţămîntului al RASSM1926-1936Inventare ONLINE
R-1141Uzina de cărămidă şi olane „Moldova Roşie” (”Красная Молдавия”) din or. Tiraspol1937Inventare ONLINE
R-1143Direcţia Caselor de Stat de Economii provenit din muncă şi a Creditului de Stat a RASSM1939Inventare ONLINE
R-1149Colhozul „V.I.Lenin” din s. Agronomovca, r. Bălţi1941Inventare ONLINE
R-1151Comitetul Ştiinţific al Comisariatului Norodnic al Învăţămîntului Public al RASSM, or. Tiraspol1930-1934Inventare ONLINE
R-1243Secţia financiară a Comitetului executiv judeţean Soroca al Sovietului de deputaţi ai oamenilor muncii1940-1947Inventare ONLINE
R-1247Comitetul executiv de plasă Tiraspol din RSSM1921-1923Inventare ONLINE
R-1287Comisia raională specială de aprovizionare militară din Dubăsari1921Inventare ONLINE
R-1288Comisia din toată Moldova pentru organizarea agrară a Fondurilor Funciare de Stat1923-1926Inventare ONLINE
R-1309Biroul judeţului Tiraspol al Sovietului din toată Rusia de aprovizionare a feroviarilor din „Prodputî” 1919Inventare ONLINE
R-1373Comitetul executiv raional Tiraspol din RSSM1922-1923Inventare ONLINE
R-1387Şcoala medie moldovenească din Soroca1940-1941Inventare ONLINE
R-1389Comitetul executiv orăşenesc Soroca al Sovietului de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1940-1941Inventare ONLINE
R-1392Tipografia de stat judeţeană Soroca1940-1941Inventare ONLINE
R-1449Biroul Statistic al Comitetului Executiv Judeţean Tiraspol al Sovietului de deputaţi ai muncitorilor, țăranilor și soldaților Armatei Roșii1920-1922Inventare ONLINE
R-1450Biroul de colectare din judeţul Tiraspol al Comisiei de produse alimentare din Gubernia Odesa1921-1923Inventare ONLINE
R-1490Şcoala primară din s. Agronomovca, jud. Bălţi1940Inventare ONLINE
R-1496Şcoala de felceri şi moaşe din Chişinău1940Inventare ONLINE
R-1508Trustul republican moldovenesc de colectare şi comercializare a fructelor şi legumelor „Moldtorgplodoovoşcitrest” („Молдторгплодоовощтрест”)1944-1952Inventare ONLINE
R-1517Combinatul instructiv din Chișinău al Comisariatul Norodnic al Învăţămîntului al RSSM1940-1941Inventare ONLINE
R-1527Vama Prut1946Inventare ONLINE
R-1530Oficiul de comunicații al raionului Nisporeni1946Inventare ONLINE
R-1661Oficiul de comunicații al raionului Soroca1944-1952Inventare ONLINE
R-1663Arhiva de Stat a judeţului Soroca1944-1947Inventare ONLINE
R-1664Arhiva de Stat a oraşului Soroca1949-1951Inventare ONLINE
R-1665Presa comunistă ilegală din Basarabia1918-1936Inventare ONLINE
R-1666Grupul republican moldovenesc al Ministerului Controlului de Stat al URSS pentru controlul întreprinderilor şi organizaţiilor Ministerului Aprovizionării al RSSM1947-1953Inventare ONLINE
R-1667Oficiul de comunicații a judeţului Bălţi1945-1946Inventare ONLINE
R-1668Comitetul executiv al Sovietului orăşenesc Bălţi de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1940-1946Inventare ONLINE
R-1669Oficiul de comunicații a judeţului Bender1945Inventare ONLINE
R-1670Procuratura or. Bender1944-1950Inventare ONLINE
R-1671Procuratura raională Bender1944-1951Inventare ONLINE
R-1692Comitetul executiv al Sovietului sătesc Ruseni de deputaţi ai oamenilor muncii, r. Ocnița, RSSM1940Inventare ONLINE
R-1694Comitetul executiv al Sovietului sătesc Briceni de deputaţi ai oamenilor muncii, r. Otaci, RSSM1941Inventare ONLINE
R-1695Comitetul executiv al Sovietului sătesc Sauca de deputaţi ai oamenilor muncii, jud. Soroca, RSSM1940-1941Inventare ONLINE
R-1696Comitetul executiv al Sovietului sătesc Samoilovca de deputaţi ai oamenilor muncii, jud. Soroca, RSSM1941Inventare ONLINE
R-1697Comitetul executiv al Sovietului sătesc Niorcani de deputaţi ai oamenilor muncii, jud. Soroca, RSSM1941Inventare ONLINE
R-1699Colhozul „Internaţionala a III-a”, s. Raşcov, raionul Camenca, RASSM1935-1941Inventare ONLINE
R-1782Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului orăşenesc Cahul de deputaţi ai oamenilor muncii1941Inventare ONLINE
R-1783Secția a învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Nisporeni de deputaţi ai oamenilor muncii1940Inventare ONLINE
R-1787Biroul de colectare a lemnului al Comitetului executiv al Sovietului orăşenesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1951-1953Inventare ONLINE
R-1821Şcoala medie incompletă din s. Iablona, judeţul Bălţi1940-1941Inventare ONLINE
R-1850Inspectoratul orășenesc Bălţi a Evidenței Economice de Stat1940-1941Inventare ONLINE
R-1866Oficiul poştal din Chişinău1945-1954Inventare ONLINE
R-1867Inspectoratul de stat interraional Bălţi pentru determinarea recoltei1947-1954Inventare ONLINE
R-1874Comitetul executiv al Sovietului sătesc Nicolaevca de deputaţi ai muncitorilor din RSSM, judeţul Soroca1941Inventare ONLINE
R-1875Judecătoria Supremă a RSSM1944-1989Inventare ONLINE
R-1876Bieşu Maria Luchian – artistă a poporului din URSS şi Moldova, laureată a multiplelor premii (fond personal)1958-1982Inventare ONLINE
R-1883Trustul de combustibil din Moldova1940Inventare ONLINE
R-1884Sovietul Comisarilor Norodnici al RASSM1939-1940Inventare ONLINE
R-1893Inspectoratul de stat interraional Chişinău pentru determinarea recoltei1947-1954Inventare ONLINE
R-1894Agenţia moldovenească „Glavbumsbît” („Главбумсбыт”) a Ministerului Industriei Hîrtiei şi a Prelucrării Lemnului al URSS1946-1950Inventare ONLINE
R-1895Inspectoratul de stat interraional Soroca pentru determinarea recoltei1947-1954Inventare ONLINE
R-1896Comitetul executiv al Sovietului raional Străşeni de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1950Inventare ONLINE
R-1897Comitetul executiv al Sovietului raional Teleneşti de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1945-1950Inventare ONLINE
R-1900Oficiul de comunicații a judeţului Soroca1944-1947Inventare ONLINE
R-1901Inspectoratul de stat interraional Tiraspol pentru determinarea recoltei1947-1954Inventare ONLINE
R-1902Inspectoratul de stat interraional Cahul pentru determinarea recoltei1947-1954Inventare ONLINE
R-1925Filiala Chișinău a Combinatului instructiv din Odesa pentru pregătirea cadrelor de socotitori 1940-1941Inventare ONLINE
R-1926Şcoala Pedagogică din Chişinău1940-1941Inventare ONLINE
R-1933Institutul agricol „M. V. Frunze” din Chişinău1940-1974Inventare ONLINE
R-1936Ministerul Controlului de Stat al RSSM1944-1957Inventare ONLINE
R-1946Secțiile județene a învățământului public din RSSM1941-1947Inventare ONLINE
R-1960Şcoala moldovenească primară din s. Colicăuţi, r. Briceni1940-1941Inventare ONLINE
R-1961Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din or. Chişinău1940-1974Inventare ONLINE
R-1962Şcoala medie rusă din SorocaFără datăInventare ONLINE
R-1963Şcoala medie incompletă serală din SorocaFără datăInventare ONLINE
R-1971Grupul inspectorului superior al Controlului de Stat privind păstrarea şi consumul spirtului la Trustul de lichior și vodcă din RSSM „Главликерводка”)1949-1954Inventare ONLINE
R-1972Comitetul executiv al Sovietului raional Susleni de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1956Inventare ONLINE
R-1973Comitetul executiv al Sovietului raional Călăraşi de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1946-1950Inventare ONLINE
R-1974Secţia de învăţămînt a Direcţiei căii ferate din Chişinău1940–1941Inventare ONLINE
R-1975Vama Ungheni1944-1952Inventare ONLINE
R-2261Muzeul de Stat de Istorie şi Studiere a Ţinutului Natal al RSSM (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Republica Moldova şi Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie din Republica Moldova)1940-1969Inventare ONLINE
R-2263Comitetul executiv al Sovietului raional Făleşti de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1946-1953Inventare ONLINE
R-2266Biroul Notarial Nr. 1 din or. Chişinău1944-1967Inventare ONLINE
R-2267Comisia mixtă de repatriere Ungheni-Prut, Iaşi1941Inventare ONLINE
R-2281Inspectoratul de stat interraional Orhei pentru determinarea recoltei1947-1954Inventare ONLINE
R-2282Fabrica de confecţii nr. 5 din or. Soroca1944-1950Inventare ONLINE
R-2283Arhiva de Stat a judeţului Bălţi1944-1947Inventare ONLINE
R-2291Comitetul executiv al Sovietului raional Vulcăneşti de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1945-1949Inventare ONLINE
R-2292Oficiul de comunicații al raionului Bender1947-1955Inventare ONLINE
R-2293Oficiul de comunicații al raionului Orhei1945-1955Inventare ONLINE
R-2294Oficiul de comunicații al raionului Bălţi1945-1955Inventare ONLINE
R-2295Oficiul de comunicații al raionului Cahul1948-1955Inventare ONLINE
R-2296Oficiul de comunicații al raionului Tiraspol1945-1955Inventare ONLINE
R-2297Direcţia comunicațiilor a districtului Chişinău1953Inventare ONLINE
R-2298Direcţia comunicațiilor a districtului Tiraspol1953Inventare ONLINE
R-2299Direcţia comunicațiilor a districtului Cahul1953Inventare ONLINE
R-2300Direcţia comunicațiilor a districtului Bălţi1953Inventare ONLINE
R-2307Direcţia Împuternicitului Ministerului Aprovizionării al URSS pentru RSSM1944-1956Inventare ONLINE
R-2308Direcţia Împuternicitului Ministerului Aprovizionării al URSS pentru districtul Bălţi al RSSM1952-1953Inventare ONLINE
R-2309Direcţia Împuternicitului Ministerului Aprovizionării al URSS pentru districtul Cahul al RSSM1952-1953Inventare ONLINE
R-2310Direcţia Împuternicitului Ministerului Aprovizionării al URSS pentru districtul Chişinău al RSSM1952-1953Inventare ONLINE
R-2317Tehnicumul de Construcţii1940-1970Inventare ONLINE
R-2346Ministerul Industriei Forestiere al RSSM1944-1956Inventare ONLINE
R-2347Tehnicumul de Statistică din Chişinău1945-1956Inventare ONLINE
R-2348Biroul aprovizionării tehnice1945-1956Inventare ONLINE
R-2349Direcția financiară a Comitetului executiv al Sovietului orăşeneasc Chişinău de deputaţi ai poporului1944-1979Inventare ONLINE
R-2350Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Krasnoarmeisk (Buiucani) de deputaţi ai oamenilor muncii, or. Chişinău 1944-1956Inventare ONLINE
R-2351Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Octombrie (Rîşcani) de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1980Inventare ONLINE

Lista Fondurilor și Colecțiilor a Agenției Naționale a Arhivelor (FAG), partea I, limita cronologică: anii 1420-1944, Vizualizează și Descarcă AICI (PDF)


Lista fondurilor transmise altor state în perioada anilor 1948-1955